Over de Coöperatie

Coöperatie

WeertEnergie is een energiecoöperatie met ruim 350 leden. WeertEnergie zet zich in voor het opwekken en leveren van lokale groene stroom. De coöperatie is opgericht in juli 2013 vanuit een burgerinitiatief en heeft geen winstoogmerk. Naast het opwekken en leveren, is het besparen van energie een belangrijk onderdeel van de coöperatie.

WeertEnergie vindt het belangrijk dat een deel van de opbrengsten ten goede komt aan sociaal-maatschappelijke, duurzame projecten in de gemeente Weert (circulaire economie).

Van de leden en voor de leden

De coöperatie is een praktische, juridische rechtsvorm voor particulieren en organisaties die willen meedenken, meewerken en bijdragen aan, of willen investeren in duurzame energie. De leden hebben een stem in wat er gebeurt, transparantie is hierbij een belangrijk gegeven. Minimaal twee maal per jaar houden we een algemene ledenvergadering, tijdens welke de leden besluiten nemen.

Tijd voor onze leden om onderling contact te leggen tijdens een gezellig samenzijn is er tijdens de uitstap die we jaarlijks organiseren. Aan onze coöperatie is een Charter, het EU keurmerk voor de fundamentele rechten van de inwoners van de Europese Unie, toegekend.

    Bestuur WeertEnergie

Image

Kees de Korver 
Voorzitter en lid Dagelijks Bestuur

Lees hier het interview 
E-mail: voorzitter@weertenergie.nl

Image

Henk Lambrichts
Bestuurslid en Omgevingsmanager Windpark Weert bv

Lees hier het interview
E-mail: henk.lambrichts@weertenergie.nl

Image

Jan Scholts 
Penningmeester en lid Dagelijks Bestuur

Lees hier het interview
E-mail:penningmeester@weertenergie.nl

Image

Rob Verbrugge
Bestuurslid

Lees hier het interview
E-mail: rob.verbrugge@weertenergie.nl

Image

Mart Brey
Secretaris en lid Dagelijks Bestuur

Lees hier het interview met Mart Brey
Email: secretariaat@weertenergie.nl

Image

Theo Jongeling
Bestuurslid en coördinator Kennisplatform 

Lees hier het interview
E-mail: theo.jongeling@weertenergie.nl

Coöperatieraad

De coöperatieraad heeft een controlerende functie ten opzichte van het bestuursbeleid en bestaat uit:

  • Gé Moonen 
  • Henri Vossen - klik hier voor interview
  • Michel ten Hacken - klik hier voor interview
  • Harry Doeven - klik hier voor interview
  • Remon Veraart - klik hier voor interview

KVK gegevens

Coöperatieve Vereniging WeertEnergie U.A.

KVK 58351620
Achterstestraat 75
6004 AW Weert

Image