Harry Doeven

Harry Doeven

Even kort voorstellen. Ik ben Harry Doeven, 68 jaar, getrouwd met Lenie en alweer bijna 30 jaar woonachtig in het Weertse. Professioneel ben ik werkzaam geweest in het onderwijsveld en daarbinnen gewerkt als docent, directeur van een school en een consulentschap voor het onderwijs aan anderstaligen, onderwijsadviseur en tenslotte als eigenaar van een eigen adviesbedrijf in deze context. Ik ben sinds kort met pensioen gegaan. 

Parallel hieraan ben ik onder andere lid van het bestuur van de Kamer van Koophandel geweest en lid van de ontslagcommissie van het UWV. De afgelopen 14 jaar heb ik gefunctioneerd als interim bestuurder, lid toezichthoudend bestuur/Raad van Toezicht van onder andere een grote onderwijsinstelling. Daarbinnen benoemd als voorzitter van de auditcommissie (bedrijfsvoering). 

Vanaf 2002 heb ik mijn dak volgelegd met zonnepanelen en een zonneboiler laten installeren. Al vroeg veel interesse in alternatieve energietoepassingen. Momenteel meer in de richting van de toepassing van waterstof als vervanging voor aardgastoepassingen. 

Als lid van de kascommissie dit jaar (2021) heb ik kennis kunnen maken met het financiële wel en wee van de coöperatie en de ontwikkeling naar een meer professionele organisatie. Dit heeft mij gemotiveerd om als lid van de coöperatieraad, vanuit die toezichthoudende rol, een bijdrage te gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van WeertEnergie. 

Image

Mijn WeertEnergie