Niet voor ieder huishouden is het investeren in energiebesparende maatregelen of energieopwekking financieel haalbaal of mogelijk. De huidige verduurzamingssubsidies en verduurzamingsleningen gaan uit van een eigen inbreng. Voor huishoudens met minder financiële draagkracht is het hierdoor niet mogelijk gebruik te maken van deze regelingen. Het is een landelijk probleem waarvoor we in de gemeente Weert een oplossing hebben gevonden.

Nering Bögel, WeertEnergie, Samen OM en de gemeente Weert hebben de handen in elkaar gestoken. Samen hebben zij geïnvesteerd in de aanleg van zonnepanelen met als doel de opgewekte energie tegen gunstig tarief te leveren aan huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum en woonachtig in Weert. De huishoudens die hiervoor in aanmerking komen en daadwerkelijk gebruik maken van deze mogelijkheid krijgen naast lokaal opgewekte hernieuwbare energie tegen scherpe tarieven ook nog eens een extra tegemoetkoming van € 150,- per jaar.

Op deze manier is het voor deze huishoudens mogelijk om zonder zelf te investeren wel voordeel te hebben van de overstap naar hernieuwbare energie.

Image

Mijn WeertEnergie