In gesprek met penningmeester Jan Scholts

Jan Scholts heeft iets met getallen en duurzaamheid. “Als jongetje maakte ik al overal lijstjes van,” vertelt de nu zevenenzestig jarige Jan. Dit jaar is hij vijf jaar penningmeester bij WeertEnergie. Jan is getrouwd met Thea. Samen hebben ze twee kinderen en twee kleinkinderen.

Wat is je achtergrond?

“Ik ben in Eindhoven geboren en ging daar naar de HBS-A. Na mijn diensttijd medio 1972 (Cavale-rie / Huzaren van Boreel - Verkenningseskadron) ben ik bij de interne accountantsdienst van de VNU terecht gekomen.” VNU was de Nederlands uitgever van tijdschriften zoals Libelle, Margriet, Donald Duck en Playboy met eigen drukkerijen, waaronder de toenmalige Emanuel Smeets Druk-kerijen in Weert.

Medio 1976 is hij gevraagd de administratieve afdeling van Smeets Drukkerij te komen versterken en is Jan naar Weert verhuisd. Van 1976 tot 2013 heeft Jan bij Smeets Drukkerij gewerkt. “Met veel plezier, maar door een van de vele reorganisaties moest ik, na ruim veertig dienstjaren, op-eens stoppen. Ja, wat doe je dan? Ik ben sneeuw gaan ruimen op de tennisbanen van TC Weert-Oost. Voor het Krokustoernooi, dat eraan kwam. Het was een welkome afleiding.” Jan is al vele jaren lid van TC Weert-Oost, waarvan vijfendertig jaar als penningmeester met als absoluut hoog-tepunt de realisatie van het nieuwe tennispark in 2009,
Begin dit jaar is hij daarmee gestopt. “Maar tennissen doe ik nog steeds graag.”

Hoe ben je bij WeertEnergie terecht gekomen?

“Bas Meijboom, een van de oprichters van WeertEnergie, belde me op toen ik te horen had gekre-gen dat mijn baan bij Smeets ophield. Ik had tijd en wilde weer iets doen. Voordat ik ja zei op de functie van penningmeester, heb ik een aantal vergaderingen van WeertEnergie bijgewoond. Ik schrok me een hoedje. Het leek wel een Poolse landdag. Er waren zoveel idealen en iedereen deed maar wat. Peter Gloudi gaf aan dat hij juist op zoek was naar personen die samen met het bestuur WeertEnergie van de grond kon krijgen. Die uitdaging ben ik aangegaan.

Wat doe je als penningmeester?

“In grote lijnen zorg ik ervoor dat WeertEnergie een financieel gezonde coöperatie is. Ik in de jaar-lijkse lidmaatschapsgelden, betaal de rekeningen, maak begrotingen, jaarrekeningen en stel busi-nessmodellen op.

Voor WeertEnergie, maar ook voor de projecten Deel de Zon, Windpark en Warm wonen in Weert. Verder schuif ik aan bij overleggen met de gemeente en overkoepelende organisaties, zoals Regi-onale Energie Alliantie (REA) en Rescoop Limburg.

Ook het Duurzaamheid Fonds van onze coöperatie wordt door mij beheerd. Door de jaren heen is er door diverse bijdragen een bedrag van ruim twintig duizend euro bijeengebracht. “Dat geld staat stil op de rekening, terwijl we het ook zouden kunnen inzetten voor maatschappelijke, duurzame projecten in de gemeente Weert. We hebben al eens bomen geplant in het parkje De Weijer op de Biest. Maar de laatste jaren is er niks met het geld gedaan en dat is zonde. Bij deze een oproep aan alle leden van WeertEnergie: Kom met ideeën voor een concreet duurzaam project. Ik vind sowieso dat de leden wat meer initiatief en betrokkenheid mogen tonen. Ga niet achteroverleunen met de gedachte het bestuur regelt het wel. Nee, samen zijn we een coöperatie. Ieder lid heeft een stem en kan meebepalen wat er gebeurt. Gebruik die stem!

Waar haal jij je motivatie vandaan?

“Ik wil een kleine bijdrage leveren aan de energietransitie. Meehelpen om de gemeente Weert in 2050 energieneutraal te krijgen. Dat lijkt ver weg, maar het is dichterbij dan je denkt.
Als we allemaal op onze buurman blijven wachten dan gebeurt er niets. Mijn kinderen en kleinkin-deren zijn mijn motivatie om door te gaan. Ik wil dat zij in een leefbare wereld opgroeien. Als ieder-een het voor zijn of haar kinderen en kleinkinderen doet, dan gaat het vanzelf de goede kant op.”

 

Image

Mijn WeertEnergie