In gesprek met ... Mart Brey

In gesprek met ... Mart Brey

Zittend aan de houten tafel begint Mart meteen te vertellen. Over de zoektocht naar een huis in een rustieke, landelijke omgeving, over zijn werk in het onderwijs en WeertEnergie. “De huidige leerkrachten worden in een keurslijf geduwd.” Volgens Mart is dat ook de reden waarom er zoveel mannen uit het onderwijs stappen. “De methode is leidend. Maar er is zoveel meer. Als leerkracht ging ik vroeger met de kinderen naar buiten. Of ik vertelde ze mooie verhalen. Ik was een echte verhalende schoolmeester.” Met zichtbaar plezier vertelt Mart over het vragenuurtje dat hij in groep 8 op vrijdagmiddag hield. “De kinderen mochten doordeweeks vragen in een doos doen. Over van alles: de zon, hoe een schip blijft drijven, verkleuring van de bladeren etc. Ik pakte een willekeurige vraag uit de doos, verdiepte me daarin en op vrijdag kreeg de klas een uitgebreid antwoord. Het schepte een band en de kinderen leerden er ook nog iets van.” Mart vindt een grote algemene ontwikkeling belangrijk. “Een kind moet zich niet alleen veilig voelen in de klas, maar ieder kind moet zich ook kunnen ontplooien op ieder terrein. Dat is altijd mijn drijfveer geweest gedurende de veertig jaar die ik in het onderwijs heb gewerkt.”

Onderwijs 


Mart werd in 1951 in Baarn geboren. Hij volgde de HBS. Daar stimuleerde de scheikundeleraar Mart om het onderwijs in te gaan.“Je kunt zo goed iets uitleggen.” Zelf had Mart geen flauw idee wat hij wilde worden. Hij ging in militaire dienst. Later volgde hij het advies van de scheikundeleraar op en studeerde aan de Pedagogische Academie in Amersfoort. Na de studie kon hij op een lagere school (basisschool red.) in Baarn beginnen. In z’n avonduren haalde hij zijn MO Geschiedenis. Jarenlang stond Mart voor de klas. Vervolgens werd hij adjunct-directeur en later directeur van een school. “Je groeit erin, in zo’n directiefunctie.” Trots vertelt Mart hoe hij erin slaagde om een school van sluiting te redden. “Bij mijn afscheid was het leerlingenaantal verdubbeld en was het een levensvatbare school geworden.” In 2012 verruilde Mart het directeurschap voor adviseurschap bij het schoolbestuur. “In deze functie kon ik mijn ervaringen delen met andere directeuren en ze adviseren op allerlei gebied. Hoe ze bijvoorbeeld een netwerk van computers moesten optuigen.” De laatste jaren voor zijn pensioen was Mart docent Nederlands en Geschiedenis aan het Rietveld College in Utrecht. “Een leuke uitdaging, die veel energie kostte, maar waar ik zeker geen spijt van heb.”

Gezin en partner

Mart vindt veel dingen in het leven belangrijk. Bovenaan staan wel zijn gezin en relatie met zijn partner Anja. “Dat komt waarschijnlijk doordat ik op jonge leeftijd eerst mijn broer en een jaar later mijn vader verloor. Ik was toen zestien jaar. Het gezin was gewond. Er ontbrak altijd iemand.” Mart en zijn vrouw zorgen voor quality time met hun kinderen en kleinkinderen. “Regelmatig huren we een huisje voor het hele gezin.” Ook Marts vrouw komt uit het onderwijs. “We praten en luisteren veel naar elkaar. We houden van diepgang.” 


WeertEnergie


Toen Mart en zijn vrouw Anja in Altweerterheide kwamen wonen, was het winter. “We zijn in december 2016 hiernaar toe verhuisd. IJskoud was het. We hebben die winter tweeënhalve tank Propaangas opgestookt. Allesbehalve milieuvriendelijk. Het jaar erop hebben we dan ook energiecoaches van WeertEnergie ingeschakeld om naar de ‘lekken’ in ons huis te kijken. Zo zijn we in aanraking gekomen met WeertEnergie.” Vanaf eind 2017 bezocht Mart een aantal Algemene Ledenvergaderingen. Op een van die vergaderingen deed Peter een oproep voor nieuwe bestuursleden. Mart meldde zich aan en bezocht in 2019 een tweetal bestuursvergaderingen om te kijken of het iets voor hem was. “Ik heb geen technische achtergrond, maar als ik nuttig kan zijn dan wil ik mijn steentje bijdragen.” Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen november is Mart officieel door de leden en de Raad van Toezicht benoemd tot algemeen bestuurslid. Aangezien Mart als directeur van meerdere scholen ervaring heeft met personeelsbeleid, houdt hij zich voorlopig daarmee bezig. Ook is hij betrokken bij het project Warm Wonen Weert. Mart heeft WeertEnergie ervaren als een ambitieuze en enthousiaste club mensen. “WeertEnergie mag trots zijn op wat er in korte tijd is bereikt. Hoge ambities zijn prima, maar kijk ook of de organisatie dat aan kan. Maak eerst iets af, voor je aan iets nieuws begint. Dan houd je de energie vast.”

Image

Mijn WeertEnergie