WeertEnergie

Visie

Weert Energie is een coöperatieve vereniging gevormd door leden uit de regio Weert. Leden zijn individuen of organisaties. Weert Energie opereert zelfstandig, dus onafhankelijk van andere grotere maatschappijen. WeertEnergie is transparant naar haar leden/klanten en biedt hen financieel voordeel. Daarnaast zet WeertEnergie zich actief in voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten met een duurzaam karakter.

Binnen de coöperatieve vereniging hebben de leden het laatste woord en beslissen over de koers. De vereniging opereert te allen tijde onafhankelijk van andere partijen, geheel naar eigen situatie waarin ze verkeert. Dit betekent overigens ook dat Weert Energie zich kan aansluiten bij andere initiatieven of overkoepelende organisaties met dezelfde grondslag. Door samenwerking kan immers voordeel voor de leden/klanten behaald worden.

De coöperatieve vereniging is er voor de leden. Zij is van de leden en geeft daarmee aan hen het gevoel van eigen. Het is daarom noodzakelijk dat de vereniging transparant is en een open karakter heeft, ook in haar communicatie. De vereniging wordt door de leden bestuurd en beheerd. Het is immers een coöperatie van de leden.

Duurzaam handelen is een vereiste. Dat betekent niet alleen dat er duurzame energie geleverd wordt, maar ook dat winsten door de leden of delen van leden benut kunnen worden ten faveure van duurzame projecten die ze zelf aandragen. Dat kan wijkgebonden zijn of aan een vereniging gekoppeld. De projecten hoeven niet per se energie gerelateerd te zijn. De coöperatieve vereniging heeft alleen levensvatbaarheid als de leden financieel gewin kunnen halen op hun energierekening door goedkope levering, ofwel energiereductie.

Missie

WeertEnergie is een lokale Coöperatieve Vereniging waarin leden in eigen beheer goedkope, duurzame energie opwekken, inkopen en afleveren. Meerwaarde is dat altijd tegen een concurrerend en eerlijk tarief geleverd wordt, dat de klant dichtbij staat omdat hij of zij lid is en dat de winsten worden gebruikt voor het realiseren van duurzame projecten die de leden bepalen. Samen onafhankelijk van grote energiemaatschappijen, betrokken bij de eigen leefomgeving en kleinschaliger ... naar een duurzame samenleving! Iedereen en elk bedrijf of organisatie kan lid worden en meebepalen hoe de eigen lokale toekomst eruit ziet.

Image

Mijn WeertEnergie