WeertEnergie

Organisatie en bestuur

Organisatie

WeertEnergie is een coöperatie/coöperatieve vereniging met leden. Een coöperatie is een praktische, juridische rechtsvorm om in samen te werken, bijvoorbeeld voor particulieren die willen bijdragen aan of investeren in duurzame energie. Hierdoor is het mogelijk om bedrijfsmatige activiteiten, met economisch voordeel voor de leden, in deze rechtsvorm onder te brengen. Bron: www.cooperatieexpert.nl

Organigram

De coöporatie WeertEnergie is bezig met het professionaliseren van de organisatiestructuur. Klik hiervoor de structuur.

Algemene ledenvergadering

De leden van WeertEnergie hebben stemrecht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) geven zij aan of zij het eens/oneens zijn met de voorstellen van het bestuur. 

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Theo Jongeling - voorzitter
  • Mart Brey - secretaris
  • Jan Scholts - penningmeester
  • Henk Lambrichts - bestuurslid
  • Rob Verbrugge - bestuurslid


Coöperatieraad

De Coöperatieraad controleert of het bestuur het vastgestelde beleid op de juiste manier uitvoert. In de Raad hebben zitting: 

  • Harry Doeven 
  • Michel ten Hacken
Image

Mijn WeertEnergie