Gries Hej Windfonds vergroot leefbaarheid

Gries Hej Windfonds vergroot leefbaarheid

Tijdens de feestelijke opening van het Windpark Weert op 10 juni 2022 ontving het Gries Hej Windfonds een voorschot van 5.000 euro. In januari 2024 heeft het windpark ruim een jaar gedraaid en kan het Gries Hej Windfonds zo’n 30.000 euro tegemoetzien. In gesprek met Jos Indenkleef, secretaris van het Gries Hej Windfonds, wordt duidelijk wat het Gries Hej Windfonds is en welke maatschappelijke projecten er al door zijn gefinancierd.

Gries Hej

“Weet je waar de naam Gries Hej vandaan komt”, vraagt Jos. “Vroeger was het gebied moerasgrond met heidevelden en stuifzand. Het was slechte grond om te boeren en werd Gries Hej genoemd.” Jos woont nabij het gebied en ziet mogelijkheden om van de Gries Hej een wandelgebied met fatsoenlijke paden te maken. Hij bezocht de informatieavonden waar WeertEnergie en Eneco vertelden over de plannen van een windpark. “Ik was net gestopt met werken. Waar ik vroeger in mijn werk bij Shell bezig was met zonlicht uit het verleden, richt ik me nu op het zonlicht van nu. Het moet anders.”

Leefbaarheid

Om te zorgen dat de bewoners rond het Windpark Weert niet alleen de lasten hebben, maar ook kunnen profiteren van de molens, is in 2022 het omgevingsfonds Gries Hej Windfonds opgericht. De stichting Gries Hej Windfonds financiert maatschappelijke projecten, die de leefbaarheid en duurzaamheid in het gebied rond de windmolens bevorderen. Het gebied omvat: Schoor, De Mildert, Nederweert-Eind, Buitengebied Leuken, Swartbroek en Vrouwenhof.

Financiën

15 jaar lang stelt Windpark Weert bv 1 euro per opgewekt MWh beschikbaar aan het Omgevingsfonds. Na deze 15 jaar verandert dat in 0,50 euro per MWh. De verwachting is dat de molens jaarlijks zo’n 30.000 MWh opwekken. Jos legt uit dat het Gries Hej Windfonds niet alleen de gelden van het omgevingsfonds beheert, maar ook van het fonds van de landeigenaren. “Gries Hej Windfonds heeft van de landeigenaren toestemming gekregen om hun fondsgelden mee te nemen.”

Projecten 

Projecten die het Gries Hej Windfonds in 2023 heeft (mede) gefinancierd, zijn:

• bijenhotel, geplaatst in het park van de wijk Vrouwenhof Leuken
• AED vervangen aan de gevel van het café ’t Verschil in Nederweert-Eind
• zonnepanelen gelegd op clubgebouw van Tennisclub Eynderveld
• AED Leuken buitengebied (in uitvoering)
• Renovatie van de kapel op Schoor (toegekend en gaat in uitvoering)

“Het bijenhotel was ons proefproject om te kijken of de procedure en werkwijze, die we hadden afgesproken, werkten. Wie een aanvraag indient, moet een planning en uitvoeringsovereenkomst tekenen. Dit doen we om de vinger aan de pols te houden.” Verder zijn er bepaalde criteria (link) waaraan een ingediend project moet voldoen. De belangrijkste is het bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied en moeten zij maatschappelijk zijn, dus niet voor individuen. “Projecten moeten hier landen, maar kunnen ook door mensen en organisaties buiten het gebied worden ingediend. Als het project maar betrekking heeft op de eerdergenoemde buurten.”

Heb je een briljant idee? Dien het in bij het Gries Hej Windfonds. “Met lokaal opgewekte duurzame energie verhogen we de lokale leefbaarheid”, benadrukt Jos Indenkleef.

Klik hier voor meer info over Gries Hej Windfonds.

Image

Mijn WeertEnergie