4 Energiehelden 2023

4 Energiehelden 2023

Op maandag 10 juli 2023, vierde WeertEnergie haar 10-jarig jubileum. Tijdens de feestelijk algemene ledenvergadering in Partycentrum De Sluis in Weert reikte wethouder Lizbeth Steinbach de oorkondes uit aan vier Energiehelden. Oftewel personen en organisaties die zich, gedurende die 10 jaar, uitzonderlijk hebben ingezet voor de energietransitie in Weert. De Energiehelden 2023 zijn allen unaniem benoemd. Er waren vier categorieën: bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, personen en leden WeertEnergie.

Energieheld bedrijf Nering Bögel

Energieheld Nering Bøgel Richard Janssen kopie

Richard Janssen, directeur van Nering Bögel uit Weert nam de prijs in ontvangst in de categorie bedrijfsleven. De jubileumcommissie vindt dat dit bedrijf niet alleen intern een goede weg is ingeslagen, maar ook rekening houdt met duurzaamheid bij hun producten. Daarnaast vergeet ze niet een maatschappelijke taak. Door zonder voorbehoud een dak ter beschikking te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen, waarvan de stroom ten goede moet komen aan de inwoners met een smalle beurs. Het bedrijf doet dit samen met de gemeente en WeertEnergie.

Energieheld O&O-team Het College

Energieheld Team OO kopie

Het Technasium (Team O&O) van Het College ontving de titel Energieheld in de categorie maat-schappelijke instellingen. De jury roemde met name het duurzaamheidsproject voor de brugklas-sers om de jeugd bewust te maken van wat er komt kijken bij het duurzaam bouwen van wonin-gen in een sporthal. Daarnaast bedenkt het Team O&O duurzame opdrachten voor de klassen 2 en 3 en de bovenbouw.

Energieheld Geert Gabriëls

Energieheld Geert Gabriëls kopie

Uit handen van wethouder Lizbeth Steinbach nam Geert Gabriëls, oud-wethouder en oud-gedeputeerde, de oorkonde Energieheld voor personen in ontvangst. Geert Gabriëls is in de ge-meente Weert niet alleen een voorvechter voor de energietransitie in gedeelde handen van de inwoners, maar ook een voorvechter voor alles wat te maken heeft met een veranderende samenleving op het gebied van klimaat, natuur en biodiversiteit. Dit hield hij ook als gedeputeerde vol.

Energieheld lid Piet Loomans

Energieheld Piet Loomans kopie

Tot slot ging de eretitel Energieheld 2023 voor leden naar het lid Piet Loomans. De commissie was unaniem. Piet is nooit op de voorgrond, maar altijd aanwezig als er iets moest gebeuren. Hij is meer dan overtuigd van de doelen van de coöperatie. Er vanaf het eerste uur bij betrokken en een goed pleitbezorger van de energietransitie in Weert. Als je WeertEnergie zegt, zeg je ook meteen Piet Loomans. Vandaar dit bescheiden eerbetoon.

Image

Mijn WeertEnergie