6 jaar gewerkt aan totstandkoming Windpark Weert

6 jaar gewerkt aan totstandkoming Windpark Weert

Sinds eind 2022 draaien er 3 windturbines in het Windpark Weert aan de A2 bij Weert. Hiermee maken we net zoveel groene stroom in een jaar als ca. 10.000 huishoudens in een jaar verbruiken. Dit mogen wij een belangrijke stap in het vergroenen van de energieproductie van Weert noemen.

Omgeving erbij betrekken

Aan het Windpark Weert is jarenlang werk door WeertEnergie en Eneco voorafgegaan. Te beginnen met studies over geschikte locaties, dan besprekingen met grondeigenaren om tot overeenstemming te komen. In dit vroege stadium zijn ook alle andere grondeigenaren en omwonenden in de directe omgeving betrokken bij deze voorbereidingen. Het overleg met de gemeente Weert en andere overheidsinstanties maakten ook deel uit van de voorbereidingen.

Omgevingsvergunning

Dat alles heeft medio 2018 geleid tot het in procedure brengen van een nieuw bestemmingsplan voor de gekozen locaties. Na afhandeling van de zienswijzen kon op basis daarvan de omgevingsvergunning worden ingediend en verleend. De uitspraak van de Raad van State heeft de omgevingsvergunning definitief gemaakt. Parallel hieraan is gezorgd dat de Subsidie Duurzame Energie (SDE) werd zeker gesteld.

Bouwen

Na al deze administratieve werkzaamheden was het eind 2020 tijd om aan de uiteindelijke realisatie te gaan beginnen. Dat heeft geleid tot opdrachten aan Enercon voor de levering van de 3 Windturbines en aan Watt-Infra voor de infrastructuur en de kabelverbindingen. In mei 2021 is daadwerkelijk begonnen met werkzaamheden in het terrein. Het laatste blad aan molen 3 is in december 2021 gemonteerd. Daarna begon de montage van de techniek in de molens.

Samenvattend er is ruim 6 jaar intensief gewerkt aan de totstandkoming van dit windmolenpark. Wij rekenen erop dat deze nog bijna 25 jaar zijn werk zal doen met elk jaar ca 30.000 MWh groene stroom te maken.

Henk Lambrichts, omgevingsmanager Windpark Weert en bestuurslid WeertEnergie

Image

Mijn WeertEnergie