Achtergrond project Warm Wonen in Weert

Achtergrond Warm Wonen in Weert

Het moet ergens in maart 2013 geweest zijn dat ik (Frans van Tuel, red.) voor het eerst van WeertEnergie hoorde. Met name het zelf opwekken en verdelen van energie sprak me bijzonder aan en dus ben ik ook een maand later naar de informatieavond in het Kwadrant geweest. Daar besefte ik dat WeertEnergie nog veel meer kon betekenen voor de lokale gemeenschap.

Wat te denken van het besparen van energie, waaraan ik als bouwfysicus een bescheiden bijdrage zou kunnen leveren. Kortom, vanaf dat moment ben ik actief geworden in onze huidige jubilerende vereniging.

Energiebesparen

De eerste jaren werd er veel gepraat, maar vanaf 2015 werd het wat meer concreet, onder andere met de eerste ‘duurzaamheidsbeurs’ op de locatie van Perron 8. Daarna volgde een Europese subsidie ‘see to do’ waarbij we via de gemeente enkele infraroodcamera’s ter beschikking kregen en de eerste adviesrapporten werden opgesteld. Op dat moment werkten we samen met 2 coaches van Leudal en enkele adviseurs met een eigen bedrijf. We gingen aan de slag met een uitgebreid (en ingewikkeld) softwarepakket om de besparingsmogelijkheden van woningen te kunnen benaderen.

Start

‘Warm Wonen in Weert’ startte in mei 2017 met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Weert, Wonen Limburg en WeertEnergie. Doel: ‘Warm Wonen in Weert faciliteert het bewustwordingsproces waardoor inwoners zelf verantwoordelijkheid en actie ondernemen om energieneutraliteit in hun woning te bereiken in 2040’. WeertEnergie richt zich daarbij met name op de particuliere woningbezitter.

Energieloket

We waren destijds met 5 coaches, de meesten opgeleid door de Natuur en Milieufederatie Limburg. De eerste activiteit onder de paraplu van Warm Wonen in Weert was (naast de warmtescans) een maandelijks energieloket in de Buurtwinkel van Wonen Limburg. De belangstelling hiervoor, ondanks aankondigingen in de lokale media, viel tegen. Was het de locatie bij Wonen Limburg, was de tijd op donderdagnamiddag niet goed of voelde men niet de urgentie om zelf in actie te komen? Zelf denk ik het laatste, want de grote hoeveelheid aanvragen voor hulp in de recente winterperiode met hoge energieprijzen zette mensen wel degelijk in beweging.

Budget

Eind 2019 kwam er plotseling geld van de Rijksoverheid vrij om CO2 besparingen op lokaal niveau te realiseren. Wel moest daarvoor in amper 3 weken een plan in elkaar gezet worden. Samen met Loes Janssen van de gemeente is een idee op papier gezet en warempel, eind 2019 hadden we een fors budget om Warm Wonen in Weert via een wijkaanpak breed uit te rollen. Eenmaal de zaken goed op de rit gezet hebbende, kwam de Covid-pandemie en lag alles meteen ‘op zijn gat’.

Corona

Zeer frustrerend was het om telkens aangepaste plannen door de coronamaatregelen te zien sneuvelen, nog voordat ze gestart waren. Uiteindelijk hebben we een weg gevonden in het via de website laten invullen van woninggegevens in ruil voor een beknopt advies en een cadeaupas voor kleine energiebesparende maatregelen. Later is die cadeaupas omgezet in een bespaarpakket. Op die wijze hadden we aan het einde van de coronaperiode grofweg 2.000 beknopte adviezen gemaakt, waarbij de inzenders een indicatie van te nemen maatregelen kregen alsook een raming van de hieraan verbonden kosten en opbrengsten.

Team

Direct na de coronaperiode zijn we gestart met het werven van energiecoaches en deze op te leiden in het maken van uitvoerige energiebespaarplannen, middels het zogenaamde HOOMdossier (ontwikkelt voor en door energiecoöperaties). Inmiddels hebben we een goed ingewerkte groep van 14 energiecoaches en 3 energieverkenners, bestaande uit 6 studenten, 5 vrijwilligers annex gepensioneerden en 6 zzp’ers.

Diensten

Momenteel bestaat onze dienstverlening uit eenvoudige adviezen aan de keukentafel, per email of telefoon, uitgebreide bespaarplannen, warmtescans, specialistische studies voor zonnepanelen en warmtepompen, hulp bij het beoordelen van offertes en bij het aanvragen van subsidies. En dit allemaal gratis voor de klant dankzij de financiële ondersteuning van de Gemeente Weert!

Van het gas af

Vanaf 2020 hebben we ca. 2.500 beknopte adviezen gegeven, 100 uitgebreide energiebespaarplannen gemaakt, ruim 100 warmtescans (infrarood) uitgevoerd en ca. 50 specialistische adviezen. Dat lijkt al heel wat, maar als je bedenkt dat minstens 8.500 particuliere woningen in Weert op bepaalde punten moeten worden geoptimaliseerd om met zogenaamde lage temperatuurverwarming te kunnen verwarmen (dan kun je in de toekomst van het gas af), dan begrijpt iedereen dat er nog heel veel werk te doen is.

Op deze plaats een welgemeend ‘dankjewel’ aan het team van energiecoaches-, verkenners, projectbureau en communicatiemedewerkers voor al het werk dat in de laatste jaren is verzet.

Frans van Tuel, projectleider Warm Wonen in Weert

Image

Mijn WeertEnergie