Hamerstuk januari 2023

Na een enerverend 2022, zijn we alweer volop met het volgende jaar aan de gang. Ook 2023 lijkt voor onze vereniging veel te brengen. Onze plannen hebben we als bestuur zo goed en zo concreet mogelijk proberen vast te leggen in het jaarplan, dat in de afgelopen Algemene Ledenvergadering (ALV) door de aanwezigen bij acclamatie is goedgekeurd. Nieuwe (actieve) leden, meer opwek, meer verkoop van eigen stroom, uitdagende projecten van het Kennisplatform, een groter aantal energieadviezen via WarmWoneninWeert en een veel grotere naamsbekendheid zijn maar een greep uit de vele plannen.

Tijdens de ALV heeft wethouder Lizbeth Steinbach in een enthousiast betoog de grote rol van WeertEnergie bij de energietransitie van Weert nog een keer onderstreept. Er wordt serieus op ons gerekend en ‘adel verplicht’. Dus we gaan er voor! De ALV was wederom goed bezocht met een kleine 70 deelnemers, maar we gaan voor meer - hopelijk draagt de constructieve sfeer van deze ALV daar ook toe bij.

Ook bij de operaties staan de zaken niet stil: de aansluiting van het windpark is opgewaardeerd van 10 naar 20 kV (de molens hebben hiervoor wel 10 dagen stil gestaan…), wat belangrijk is om het maximale vermogen van de molens bij harde wind ook echt kwijt te kunnen, maar ook om te zijner tijd het zonnepark Leveroysedijk aan te kunnen sluiten. Voor dit laatste zijn de voorbereidingen gestart. Er is een projectgroep ingericht, die de dagelijkse gang van zaken begeleid en er is een stuurgroep, die de grote lijnen in de gaten houdt. Ergens 2e helft februari verwachten we meer te kunnen melden en zal er een informatieavond/webinar worden georganiseerd.

Interessant is ook hoeveel interesse en vragen er van alle kanten komen over onze batterij. Een hot topic in Nederland door alle discussies hierover en vele organisaties weten ons nu te vinden. Het is bewonderenswaardig hoe voorzienend WeertEnergie al in 2018 was met de installatie van deze geavanceerde techniek: hoera voor de mensen van toen!

De visie/missie-discussie vordert behoorlijk: veel – willekeurig uitgenodigde - leden hebben meegedaan en het document is in voorbereiding. Er volgt een discussie binnen het bestuur en Coöperatieraad en uiteindelijk hopen we ergens in maart een en ander te kunnen presenteren. Uit deze discussie zal dan ook een communicatieplan voortvloeien, waarin duidelijk wordt met welke boodschap WeertEnergie zich naar welke doelgroepen wil profileren. Een hele klus, maar zeer leuk om te doen.

Kortom: veel loos bij WeertEnergie en het bestuur krijgt er energie van. Jullie ook??

Kees de Korver

Image

Mijn WeertEnergie