In gesprek met Erik Theelen & Tjeu Scheepers

Dit keer een interview met 2 heren, die beiden lid zijn van WeertEnergie en buiten de gemeentegrenzen van Weert wonen. Erik Theelen én Tjeu Scheepers zijn tegenover buren van elkaar in Neer.

Ze waren op de Ledendag van 11 juni 2022 aanwezig en vertellen graag wat hen drijft om lid te zijn van WeertEnergie, maar ook van andere coöperaties, zoals Leudal Energie, Zuidenwind, Windpark Egchelse Heide en via het Platform Zonnepanelendelen.nl (het zonnepark op het dak van de voormalige steenfabriek in Buggenum).

Windmolen voor het raam NeerVoor het raam van het huis van Erik Theelen staat een windmolentje te draaien. Het trekt de aandacht van de mensen die voorbijkomen. “Kijkend op de bouwlocatie van de windmolens in Neer zag ik een vrachtwagen rijden met een klein windmolentje op het dashboard. Dat vond ik leuk. Eenmaal thuis heb ik meteen zo’n draaiend molentje op een zonnecel gekocht en voor het raam gezet.” Het is tekenend voor Eriks interesse in innovatie.

Overstromingen

Erik Theelen is 61 jaar en geboren en getogen in Neer. Hij werkt als financieel-administratief medewerker bij de sociale werkvoorziening Westrom in Roermond. Bij de overstromingen in 1993 en 1995 stond het water van de Maas letterlijk in zijn woning. “Tot hier stond het water”, zegt Erik wijzend van de grond tot de vensterbank bij het raam. Het zorgde ervoor dat Erik en z’n tegenover buurman zich hard maakten voor verhoging van de dijken aan de Maas. Tevens meldden beide heren zich aan als dijkwachten bij Waterschap Limburg. Lopend over de dijk houden ze in de gaten of er scheuren of andere mankementen zijn.

Klimaat verandert

De dijk is laatst met 70 cm verhoogd. Door deze verhoging hoefden ze vorig jaar zomer net niet te worden geëvacueerd. “Het drukt je met de neus op de feiten. Je ziet het klimaat gewoon in je eigen omgeving veranderen. Als gevolg van hoe wij ons leven hebben ingericht. We kunnen niet op dezelfde voet blijven doorgaan. We zullen ons leven moeten veranderen. En als Den Haag het niet doet, dan moeten we het zelf doen.” En dat deed Erik. Hij sloot zich aan bij de coöperaties Zuidenwind en Leudal Energie die op zoek waren naar investeerders voor het bouwen van windmolens. De bottum-up methode van Zuidenwind spreekt Erik aan. “Het betekent dat je draagkracht creëert door samen met de omgeving in duurzame energie te investeren, maar ook dat je een deel van de opbrengst gebruikt voor het bevorderen van de leefomgeving. Zo zijn er onder andere een voedselbos aangelegd en het gemeenschapshuis opgeknapt.”

Energiecoöperaties

Door het enthousiasme van Erik is buurman Tjeu Scheepers ook gaan investeren in duurzame projecten. Eerst bij Zuidenwind, maar later ook bij andere coöperaties, zoals WeertEnergie. Tjeu Scheepers is 70 jaar, geboren in Heibloem, maar woont sinds zijn vijfentwintigste in Neer. Hij werkte eerst als leerkracht en werd later schoolhoofd van wat toen de jongensschool Heilig Hart heette en later brede school De Kwir. Op school stond Tjeu bekend als de ‘energieman’. Als het pauze was, stuurde hij een aantal kinderen langs de lokalen om het licht uit te doen. “Waarom het licht laten branden als er niemand in het lokaal is? Energie besparen zit al in simpele dingen.”

Stemrecht

Aangezien verschillende energiecoöperaties een investeringsplafonds hanteren, kwamen Erik en Tjeu bij andere coöperaties, waaronder WeertEnergie terecht. Het gaat beide heren niet puur om de investering. “We willen daadwerkelijke iets bijdragen aan een duurzame en leefbare samenleving.” Beide heren zijn helemaal voor de coöperatieve gedachte, waarbij de leden het voor het zeggen hebben. Maar op dat vlak maken de heren zich ook zorgen. “Nu hebben leden en leden die geïnvesteerd hebben dezelfde stem. De vraag is of dat reëel is? Het zijn de certificaathouders die investeren. Zij lopen de financiële risico’s, ook als het slecht gaat. En zonder investeerders geen duurzaam project.” Ze doen een oproep om bij de besluitvorming rekening te houden met de investeerders.

Toekomst

Erik en Tjeu hopen dat WeertEnergie initiatieven blijft nemen en de maatschappelijke ontwikkelingen blijft volgen. Zelf denken ze dat opslag van energie in de toekomst belangrijk wordt. “Want met wind en zon alleen redden we het niet.” Erik vindt dat energie besparen bij jezelf begint en brengt dat ook in praktijk. Zo heeft hij een infrarood poster bij zijn relax-stoel hangen, heeft hij een verwarmde autozitting in zijn stoel gemonteerd en heeft hij een elektrische bodywarmer en broek aangeschaft. “Waarom de hele ruimte verwarmen, als je het warm wilt hebben. Door alleen jezelf warm te houden, bespaar je energie. Er zijn steeds meer mogelijkheden om dat te doen.” Tot slot toont Erik de accu voor zijn elektrische motorboot. Daarmee is hij één van de eerste en het bevestigt nogmaals zijn gedrevenheid en interesse in innovatieve toepassingen om de samenleving te verduurzamen.

Image

Mijn WeertEnergie