blaadjes

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Gaat u ook eigen duurzame energie gebruiken?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Gaat u ook eigen duurzame energie gebruiken?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Weet u hoeveel het voor u oplevert in de toekomst?

Slide background

Weert heeft eigen energie!

Wilt u zelf een bijdrage leveren aan het milieu?

Visie

Weert Energie is een coöperatieve vereniging gevormd door leden uit de regio Weert. Leden zijn individuen of organisaties. Weert Energie opereert zelfstandig, dus onafhankelijk van andere grotere maatschappijen. WeertEnergie is transparant naar haar leden/klanten en biedt hen financieel voordeel. Daarnaast zet WeertEnergie zich actief in voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten met een duurzaam karakter.

Binnen de coöperatieve vereniging hebben de leden het laatste woord en beslissen over de koers. De vereniging opereert te allen tijde onafhankelijk van andere partijen, geheel naar eigen situatie waarin ze verkeert. Dit betekent overigens ook dat Weert Energie zich kan aansluiten bij andere initiatieven of overkoepelende organisaties met dezelfde grondslag. Door samenwerking kan immers voordeel voor de leden/klanten behaald worden.

De coöperatieve vereniging is er voor de leden. Zij is van de leden en geeft daarmee aan hen het gevoel van eigen. Het is daarom noodzakelijk dat de vereniging transparant is en een open karakter heeft, ook in haar communicatie. De vereniging wordt door de leden bestuurd en beheerd. Het is immers een coöperatie van de leden.
Duurzaam handelen is een vereiste. Dat betekent niet alleen dat er duurzame energie geleverd wordt, maar ook dat winsten door de leden of delen van leden benut kunnen worden ten faveure van duurzame projecten die ze zelf aandragen. Dat kan wijkgebonden zijn of aan een vereniging gekoppeld. De projecten hoeven niet per se energie gerelateerd te zijn. De coöperatieve vereniging heeft alleen levensvatbaarheid als de leden financieel gewin kunnen halen op hun energierekening door goedkope levering, ofwel energiereductie.