In gesprek met Henk Lambrichts

In gesprek ... met Henk Lambrichts

Henk Lambrichts is sinds kort bestuurslid van WeertEnergie. Hij is een echte doener en initiatiefnemer. Als projectdirecteur heeft Henk Lambrichts veel bouwprojecten voor derden en voor eigen rekening gerealiseerd. Eén van de laatste daarvan zijn 1.500 woningen in Brandevoort (Helmond). De Veste, de historiserende kern van Brandevoort is het meest markant. Over de energietransitie heeft Henk een uitgesproken mening. “Wij zullen de energietransitie niet alleen met zon en wind kunnen realiseren. Soms waait het niet en minimaal de helft van de tijd schijnt er geen zon. Wij hebben kernenergie nodig.”

Kernenergie als back-up

Het woord kernenergie, en in het bijzonder thorium, valt. Bij een thoriumreactor gaat het in het kort om kernenergie gewonnen uit het metaal thorium. Volgens voorstanders is dat veiliger dan kernenergie uit uranium en is er aanmerkelijk minder nucleair afval (bron: Wikipedia). “We moeten stoppen met het uitputten van onze aarde willen we een leefbare wereld achter laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar we redden het niet alleen met zonne- en windenergie. We hebben een back-up nodig en dan kan kernenergie en bij voorkeur een thoriumreactor uitkomst bieden. Maar op de eerste plaats moeten we meer aandacht hebben voor isoleren. Isoleren is pure winst Het zorgt ervoor dat we minder energie nodig hebben.”

Bouwkunde

Henk Lambrichts werd in 1944 in Weert geboren. Zijn vader en oom hadden een bouwbedrijf, genaamd Gebr. Lambrichts. “Als middelbare scholier heb ik alle mogelijke werkzaamheden op de bouw gedaan, waaronder metselen, ijzer vlechten en timmeren.” Henk ging naar het Bisschoppelijk College, waar priesters nog lesgaven. Vervolgens studeerde hij Bouwkunde aan de HTS in Den Bosch. In zijn diensttijd werd hij reserve-officier bij de artillerie en één dag in de week volgde hij colleges Bouwkundig Ontwerp aan de Technische Universiteit Eindhoven. “Mijn ouders hebben me geadviseerd: “Ga eerst ergens anders kijken en ervaring opdoen, voordat je hier in het bedrijf komt.” Henk begint bij Vermeulen in Deventer en daarna bij Sanders Bouw in Arnhem. “Bij Sanders, wat later opging in VOM Nederland te Arnhem, heb ik nog aan de wieg gestaan van het vak Bouwprojectontwikkeling. Zoals het sturen van het proces op basis van een programma van eisen en marktonderzoek.

Bouwcrisis

Henk ontwikkelde zich tot projectmanager met een gedegen bouwkundige kennis. In 1979 stortte de bouwmarkt in. “Een oud-collega vroeg of ik bij Rabobank Nederland wilde komen werken. Om de schade van de bouwcrisis, door te veel onverkoopbaar ontroerend goed van klanten van de plaatselijke Rabobanken, te helpen oplossen. In 1980 vertrok Henk naar Sienstra in Roermond. Een jaar later verhuisde hij met zijn vrouw Ilse en twee kinderen Joep en Frank naar Weert.

Duurzaam huis bouwen

In 1983 bouwde Henk zijn eigen huis aan de Vermeerlaan. “Ik was toen al bezig met duurzaamheid. Dit huis heb ik voor die tijd extreem goed geïsoleerd (15 cm, dik rondom), balans ventilatie met warmteterugwinning en op het dak heb ik zonnecollectoren voor warm water gelegd. Bij Rabobank Nederland kwam ik in aanraking met architect Jón Kristinsson. Jón Kirstinsson had in 1981 al een cv-loze woning in Deventer ontworpen. Ik vond dat interessant en heb deze uitgangspunten in mijn eigen huis toegepast. In al mijn bouwprojecten heb ik, binnen de marktmogelijkheden, gestreefd naar maximaal comfort met minimaal energieverbruik.” Samen met een collega van Sienstra begon Henk in 1983 een eigen bedrijf voor projectontwikkeling en bouwkundigmanagement. In een langzaam herstellende markt ontwikkelden ze ‘leuke woningen’ voor een interessante rente. “Op gegeven moment hadden we twintig mensen in dienst.”

Brandevoort

In 1992 volgde een bouwcrisis in de kantoorruimtes. Henk kocht zijn partner uit en ging in 1997 alleen verder onder de naam Lambrichts Bouwmanagement BV. In die periode raakte Henk Lambrichts als projectdirecteur voor 1.450 woningen en later voor 1.000 woningen betrokken bij de bouwplannen voor Brandevoort in Helmond. Een gigantisch bouwproject van circa 6000 woningen en waar in 2021 ongeveer 17.000 inwoners zullen wonen. “We begonnen met de vraag ‘Waar willen de mensen het liefste wonen? Al snel werd duidelijk dat de mensen het liefste in een Brabantsdorp willen wonen. Met korte straten, afwisselende huizen en binnenhofjes die de sociale cohesie versterken.” Al deze elementen van New Urbanism werden toegepast in Brandevoort. Met als resultaat een historiserend Brabants stadje met herenhuizen van verschillende ontwerpers, waarvan enkele aan grachten. 

Landelijke media

Dat er iets bijzonders werd gebouwd, ontging ook de landelijke media niet. Verslaggever Erik Mouthaan van RTL4 kwam naar Brandevoort en interviewde projectdirecteur Henk Lambrichts. “Dit interview werd ’s avonds bij het RTL Nieuws uitgezonden. Na mijn toelichting kwam een Amsterdamse architect aan het woord, die het hele bouwplan met de grond gelijk maakte. Hij noemde het geschiedvervalsing en niet van deze tijd. Maar gelukkig maakte Helga van Leur, in haar aansluitende weerpraatje, het goed met de opmerking: “Hij kan het truttig vinden, maar ik vind het mooi.” De dag erop heb ik haar een bos bloemen gestuurd.” Ook in de gemeente Weert, en als laatste in Altweerterheide, realiseerde Henk diverse bouwprojecten. In 2010 zette Henk een punt achter zijn eigen bedrijf. Hij is dan zevenenzestig jaar en vindt het mooi geweest.

Vrije tijd

In zijn vrije tijd wil Henk wat terugdoen voor de samenleving. Hij is vanaf 1987 lid van de oudste Rotaryclub van Weert en kartrekker van de fundraising voor de realisatie van een streekziekenhuis in Albanië. Hiervoor organiseert hij samen met de clubleden onder andere een benefiet galafeest. Ook heeft hij diverse functies vervult bij de organisatie van de Greep naar de Hoorn. Waar hij nu al jaren jurylid is. Verder raakt Henk betrokken bij de stichting Vrienden van de Beiaard in Weert. Een jaar geleden verhuisde hij met zijn vrouw naar het appartementencomplex La Cour Bleue in Weert. Vanaf zijn dakterras heeft hij een prachtig uitzicht op de Sint Martinuskerk en kan hij het bespelen van de beiaard goed horen.

WeertEnergie

Via een advertentie komt Henk in contact met WeertEnergie. “Ik heb me ingeschreven voor certificaten.” Wanneer bij een Algemene Ledenvergadering de oproep wordt gedaan om zitting te nemen in het bestuur, meldt Henk zich aan. “In het bestuur zijn we momenteel bezig met het vormen van allerlei werkgroepen. Mijn aandachtsgebieden zijn het Windpark Weert en de laadpalen. Als WeertEnergie timmeren we flink aan de weg. Maar het is belangrijk dat we gefocust blijven.”

Terug naar nieuwsbrief 2020-3

Image

Mijn WeertEnergie