Zonnepark Leveroysedijk - geslaagde blijk van vertrouwen in onze coöperatie

Zonnepark Leveroysedijk - geslaagde blijk van vertrouwen in onze coöperatie

Mede namens het bestuur en de coöperatieraad wil ik – als penningmeester, als eerste verantwoordelijk voor de financiële onderbouwing/bewaking van onze gezamenlijke projecten – via deze nieuwsbrief mijn oprechte dank uitspreken aan al die ruim 120 leden, die er samen voor gezorgd hebben dat ruim € 2,5 miljoen is opgehaald en het genoemde project gerealiseerd kon worden.

Toen begin oktober 2022 duidelijk werd dat aan de door de coöperatieraad neergelegde eisen rondom de resultaten/afwikkeling schulden aan leden voldaan kon worden, is het bestuur met volle kracht begonnen met het ophalen van toezeggingen en later participatieovereenkomsten bij onze leden.

Zoals reeds eerder hebben ruim 125 leden de uitnodigingen tot toezegging/ participatieovereenkomst daadwerkelijk beantwoord en op maandag 22 november konden wij, als bestuur, de coöperatieraad en de leden inlichten over het slagen van de totale operatie.

Ons project was dermate vertrouwenwekkend dat ook onze zustervereniging Leudal Energie bereid was een fors steentje bij te dragen middels een lening van € 0,5 miljoen tegen dezelfde voorwaarden.

Op woensdag 24 november 2022 hebben wij toen – ter bevestiging van onze SDE aanspraak – een bericht kunnen sturen naar RVO (afd. Economische Zaken). Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat de fantastische bijdrage van onze leden, die hun spaargeld/inhoud van de oude sok/vertrouwen aan ons project hebben gegeven, een medebeslissende factor zijn geweest in de realisatie van ons nieuwste zonnepark Leveroysedijk. Nogmaals BEDANKT !!!    

Jan Scholts - penningmeester

Image

Mijn WeertEnergie