Aan de slag okt./nov. 2023

We maken goede stappen naar een transparante organisatie. Er is een compleet personeelshandboek gecreëerd en de contracten met medewerkers zijn een feit. We gaan ter verbetering ook een aanvang maken naar een gedegen digitale structuur/archivering van onze gegevens. Daarnaast is er hard gewerkt aan het jaarplan 2024 inclusief een solide begroting daarbij voor het komende jaar.

Project Zon Weert BV ofwel Leveroysedijk was in volle vaart met veel operationele zaken in oktober. Eén van de openstaande punten was het aanstellen van een Installatie-verantwoordelijke en de beveiligingsmaatregelen verscherpen en finetunen. Afgezien van diverse deelopleveringen gedurende deze maand.

Met als afsluiting van de bouwwerkzaamheden de opening van het zonnepark Leveroysedijk op de fantastische ledendag op 21 oktober. Ik heb daar erg van genoten. Ik heb zoveel saamhorigheid en lokale betrokkenheid gezien en ervaren. Hulde aan de actieve leden van Weertenergie en nogmaals een dankwoord aan de twee dames van het projectbureau die alles hebben georganiseerd.

Daarnaast heb ik nog een prachtige bijeenkomst bijgewoond, waarbij de kinderen van Basisschool Swartbroek op het zonnepark Leveroysedijk een tijdcapsule vulden met hun mooie ‘verwachtingen’ over 15 jaar. Hoe ziet de wereld er dan uit?

Nog even ter herinnering, ondanks dat het al veel beter gaat: Alle offerte-aanvragen, opdrachten en facturen, dienen naar het projectbureau te worden gestuurd. Zij zorgen ervoor dat de desbetreffende projectleider(s) en de holdingdirecteur deze controleren en goedkeuren. Dan wordt tot tijdige betaling overgegaan door onze penningmeester.

Samenwerken in onze coöperatie is het allerbelangrijkste. De leden van onze coöperatie gaven meermalen aan dat verbetering van de transparantie noodzakelijk is. Met mijn halve baan, heb ik hiermee een begin gemaakt en zal ik me daarvoor met de volle 100% inzetten.

Eric Hulshof - operationeel directeur

Image

Mijn WeertEnergie