Strakke planning zonnepark Leveroysedijk gehaald!

Strakke planning zonnepark Leveroysedijk gehaald

Het ziet er naar uit dat binnen de strakke planning het zonnepark aan de Galgebergweg op zondag 15 oktober gereed zal zijn. In verband met de aansluitprocedures zal voor het eerst op 17 oktober stroom geleverd gaan worden! Daarna volgt nog een periode van testen en de daaruit volgende werkzaamheden.

Dat is allemaal mogelijk geworden, doordat het bedrijf Kieszon vele medewerkers heeft ingezet en er op zaterdagen is doorgewerkt. Verder bleek de gekozen constructie met metalen bakjes op het maaiveld, die na de montage van de draagconstructie gevuld zijn met beton, een goede keus. Vanwege de ondergrond, bestaande uit een beperkte laag zand op de voormalig vuilstortplaats, was heien geen optie.

De aanleg van de verbindingskabel met het windpark liep enige vertraging op door het radaronderzoek naar en opruimen van munitie uit de tweede wereldoorlog.
Watt-Infra ziet toch kans om de werkzaamheden, inclusief aansluiten van de kabel binnen de geplande tijd af te sluiten.

Voor de verkoop van de op te wekken elektrische stroom zijn overeenkomsten gesloten met SamenOm. Zoals je wellicht weet is SamenOm een coöperatie waarvan WeertEnergie één van de 80 leden is. SamenOm gaat zorgen dat onze stroom voor zo gunstig mogelijke voorwaarden wordt verkocht.

Onderdeel hiervan is directe levering aan grote afnemers. Gezien de toenemende productiecapaciteit van zonnestroom komt het vaker voor dat er bij een zonnige dag te veel wordt opgewekt. Hoewel dat bij onze oost-west ligging van de zonnepanelen minder een probleem zal zijn, gaan wij toch gebruik maken van curtailment. Dit betekent dat bij negatieve prijzen de installatie wordt afgeschakeld. Voor het afschakelen worden vergoedingen uitbetaald.

Image

Mijn WeertEnergie