Eerste zonnepaneel gelegd op zonnepark Leveroysedijk

Eerste zonnepaneel gelegd op zonnepark Leveroysedijk

Wethouder Lizbeth Steinbach (Duurzaamheid en energietransitie) heeft samen met onder andere Theo Jongeling, voorzitter van WeertEnergie, op zaterdag 16 september 2023 het eerste zonnepaneel van het zonnepark Leveroysedijk in Weert gelegd. Dankzij dit nieuwe zonnepark kunnen inwoners van Weert later dit jaar 100% lokaal opgewekte groene stroom afnemen via WeertEnergie.

Cijfers

Het zonnepark Leveroysedijk zal bestaan uit 8.624 panelen van elk 660 Wp in totaal dus 5.691.840 Wp. Met de gekozen Oost-West oriëntatie zullen deze naar verwachting tussen de 4.800 en 5.000 MWh per jaar aan stroom gaan leveren. Dat komt overeen met het stroomverbruik van ca 1.600 huishoudens.

Meer lichtinval

Een ander bijzonder detail is dat de zonnepanelen bestaan uit glas-glaslagen. Ze zijn licht-doorlatend, waardoor er meer lichtinval is en het groen op de bodem zich beter kan ontwikkelen. Wat zorgt voor meer plantendiversiteit.

Wethouder Lizbeth Steinbach: “De energietransitie heeft grote impact op de lokale samenleving. In Weert zetten we de energietransitie in om de Weerter samenleving eerlijker, kansrijk en groener te maken. Dit kunnen we als gemeente natuurlijk niet alleen. WeertEnergie is voor ons een belang-rijke partner in de opgave om lokaal duurzame energie op te wekken. Het zonnepark is hier een mooi resultaat van. Het is met, voor en door de inwoners van Weert gerealiseerd.”

Theo Jongeling, voorzitter van WeertEnergie: “Als WeertEnergie zijn we blij dat we met het zonnepark opnieuw een bijdrage leveren aan de energietransitie van Weert. Volgens planning kan het zonnepark in oktober in productie gaan. Inwoners van Weert kunnen deze honderd procent lokaal opgewekte groene stroom afnemen via WeertEnergie. Hoe mooi is het dat we dat in coöperatief eigendom kunnen doen. Daar kunnen we met zijn allen trots op zijn.”

Image

Mijn WeertEnergie