Hamerstuk juli-augustus 2023

Hamerstuk juli-augustus 2023

Weert Energie bestaat 10 jaar en dat zal iedereen weten ook. Ik blijf herhalen, wat een prachtige vereniging erna die 10 jaar staat en hoe trots ik ben daar deel van uit te mogen maken! De jubileumcommissie heeft het 10-jarig bestaan prachtig onder de aandacht gebracht via de feestelijke Algemene Ledenvergadering (ALV), en het Duurzaamheidsplein op de Braderie in Weert dat gedragen werd door vrijwilligers.

Alle vrijwilligers zijn Energiehelden

Hoewel alle energiehelden van de ALV het dubbel en dwars verdienden, sprak mij de benoeming van Piet Loomans tot held van de coöperatie heel erg aan. Via de benoeming van Piet hebben we eigenlijk alle vrijwilligers van de vereniging tot held benoemd: jullie verdienen allemaal afzonderlijk een grote pluim! Ook de benoeming van Jan Scholts – bestuurslid vanaf het eerste uur - tot ‘Super-Held’ wil ik hier speciaal noemen: Jan het was met een knipoog, maar niet minder verdiend.

Braderie

Helaas werkte het weer niet erg mee tijdens de Braderie, maar desondanks was er veel belangstelling en veel aanloop, waardoor WeertEnergie toch weer mooi op de kaart gezet is en de boodschap en de naamsbekendheid verder zijn verspreid.

Bospop

Hetzelfde was het geval bij Bospop, waar de eerste 2 dagen het logo en onze activiteiten uitgebreid via de videowall te zien waren. Dat neemt niet weg dat de communicatie over de boodschap, te weten: Bospop draaide op stroom via Garantie van Oorsprong (GVO’s) van WeertEnergie, beter kon. Volgend jaar zullen we daarover eerder met Bospop in gesprek gaan. De goede relatie met het bestuur van het festival staat echter buiten kijf.

Professionalisering

Dan de verdere professionalisering. Eric Hulshof- onze nieuwe directeur - is hard aan het werk met het verbeteren van de maandrapportages, aansturing van het projectbureau en de Meikoel en de afwikkeling van de financiële processen. Hij geeft het bestuur ruimte om meer met bestuurlijke taken bezig te zijn in plaats van de dagelijkse zaken.

Energiewet

Iedereen zal er nu niet meer omheen kunnen, dat er iets aan de hand is in de wereld als het om klimaatverandering gaat. Er moet echt iets aan gedaan worden. Niet overmorgen, niet morgen, maar vandaag! Het is daarom een tegenvaller dat er nu een politieke impasse lijkt te zijn ontstaan door het vallen van het kabinet. Het is te hopen dat de hoognodige aanpassing van de Nederlandse energiewet geen verdere vertraging oploopt. Zo zou directe leveringen mogelijk gemaakt moeten worden. Waardoor een deel van de netcongestieproblematiek (overbelaste elektriciteitsnetwerk) opgelost zou kunnen worden en meer ruimte komen voor nieuwe groene opwek. Het bestuur probeert via de goede verhoudingen met de Weerter politiek en de plaatselijke overheid hierover op lokaal niveau in gesprek te blijven.
Daarnaast zijn we blij dat we op 10 augustus de provinciale gedeputeerde kunnen ontvangen om ook bij hem onze ideeën onder de aandacht te brengen.

Iedereen nog een fijne vakantieperiode gewenst!

Kees de Korver

Image

Mijn WeertEnergie