WeertEnergie timmert 10 jaar aan de weg

WeertEnergie timmert al 10 jaar aan de weg

WeertEnergie bestaat op 10 juli 2023 tien jaar. De Weerter energiecoöperatie viert dat met meer-dere activiteiten. Zo is er op 10 juli, de officiële oprichtingsdag, een feestelijke algemene ledenver-gadering. Verder organiseert WeertEnergie op zondag 23 juli een duurzaamheidsplein op de gehele Meikoel tijdens de braderie in de binnenstad van Weert. Het jubileum wordt afgesloten op 21 oktober met een feestelijke doe-activiteit voor de leden.

Van klein naar groot

Wat met een kleine groep idealisten begon, groeide uit tot een daadkrachtige energiecoöperatie met inmiddels ruim vijfhonderdvijftig leden. Plannen die niet voor mogelijk werden gehouden, zijn werkelijkheid geworden. Zo werd in 2019 het zonnepark Altweerterheide in combinatie met de eerste Nederlandse buurtbatterij aangelegd. In 2022 volgde het windpark Weert met drie molens aan de A2 bij Weert. En daar komt dit jaar het zonnepark aan de Leveroysedijk met 8.800 zonne-panelen bij.

Beweging

Daarnaast richt WeertEnergie zich ook op energie besparen. Wat in 2019 resulteerde in het sa-menwerkingsverband Warm Wonen in Weert en in 2021 met de Warm Wonen Winkel, waar ener-giecoaches gratis energieadvies geven aan de inwoners van Weert. Verder onderzoeken leden van het Kennisplatform of allerlei innovaties op het gebied van duurzame energie ook toegepast kunnen worden in Weert. “Het mooiste en meest voldoeninggevende is wel het feit dat er echt een beweging op gang is gekomen. Van wilde ideeën, naar realistische plannen”, blikt oud-voorzitter Peter Gloudi terug.

Hoe het begon

In 2011 stond er een kleine advertentie in de lokale krant met de vraag of er inwoners van Weert waren, die mee wilden denken over het oprichten van een organisatie, die zelf duurzame energie ging opwekken. Deze advertentie was geplaatst door Bas Meijboom. Er kwam een handjevol mensen op af. In de begintijd werd veel gediscussieerd en het ene na het andere ideaal vloog over de tafel. “Af en toe leek het wel een Poolse landdag, zoveel meningen en gedachten”, herin-nert Peter Ramaekers, oud-secretaris, zich. Toch ontstond er al gauw een groep enthousiaste aanpakkers. Op 10 juli 2013 werd de coöperatie WeertEnergie officieel een feit. Het doel was om samen met alle leden op een democratische manier lokaal duurzame energie op te wekken en lokaal te leveren. Met het organiseren van informatiebijeenkomsten, op de markt staan en andere ludieke acties breidde WeertEnergie zich als een olievlek meer en meer uit.

Uitdagingen

Uitdagingen zijn er zeker. “Na de eerste tien jaar, die in de pioniersmentaliteit is verlopen, ligt de uitdaging nu bij het verder professionaliseren van de organisatie, maar ook het realiseren van nieuwe plannen, zoals zelflevering van energie aan particulieren en organisaties. Hopelijk biedt de aangepaste energiewet ons als coöperatie snel mogelijkheden”, aldus Kees de Korver, de huidige voorzitter van WeertEnergie.

Image

Mijn WeertEnergie