Er is een beweging ontstaan …

In 2011 stond er een kleine advertentie in de krant met de vraag of er inwoners van Weert waren die mee wilden denken over het oprichten van een organisatie die zelf duurzame energie ging opwekken. Deze advertentie was geplaatst door Bas Meijboom. Zelf was ik toen al meer dan 11 jaar bezig met duurzaamheid in al zijn vormen, maar voornamelijk in Eindhoven. Ik was ook betrokken bij een ambtelijke denktank van de gemeente Weert, die een paar keer per jaar bij elkaar kwam om onze ideeën te ventileren. Maar dit was meer.

Aanpakkers

Al gauw kwam een groep van enthousiaste aanpakkers bij elkaar. We kregen steun van de gemeente in de vorm van vergaderzaaltjes en koffie. We hebben twee jaar plannen besproken hoe we een en ander konden opzetten en wat onze drijfveren waren. We hebben ook draagvlak gezocht bij maatschappelijke organisaties en bedrijven door middel van een symposium over de eigen opwek van energie. Voorbeelden waren landelijk al ruim voorhanden. De groep wisselde regelmatig van personen, maar wel duidelijk was vanaf het begin dat de coöperatievorm de beste vorm zou zijn voor ons streven: samen lokaal duurzame energie opwekken en lokaal leveren. En samen betekent alle leden samen op democratische wijze. Ook wilden we aandacht voor het besparen van energie en daarbij ondersteuning leveren.

Coöperatie

Nadat we een bestuur hadden gevormd en een penningmeester aangezocht, hebben we een coöperatie opgericht bij notaris Piet Veugen op 10 juli 2013. Uiteraard hebben we eerst ondersteuning gezocht bij de Nationale Raad van Coöperaties, die ons ook adviseerde om maar meteen een soort Raad van Toezicht op te zetten: onze Coöperatieraad. De invulling daarvan duurde een aantal jaren, maar we waren een van de weinige energiecoöperaties in het land, die zo’n adviserende raad hadden. Natuurlijk hebben we ook gebruik gemaakt van de diensten van advocatenkantoor Aben en Slag voor de juridische formuleringen. Zij ondersteunen ons nog steeds.

Groei

Naast de kerngroep kwamen er het eerste jaar steeds meer leden: In 2014 starten we met 30 gelijkgestemden. Ook werden de plannen voor een zonnepark en windpark concreter. Het laatste door ondersteuning van de andere regionale coöperaties. In 2014 richtten we de gezamenlijke coöperatie REScoop Limburg op met als doel elkaar te helpen met het realiseren van windparken.

Beweging

Het mooiste en meest voldoening gevende was wel het feit dat er echt een beweging op gang kwam, met wilde maar toch reële ideeën die we landelijk konden toetsen bij andere coöperaties en organisaties. We haalden overal onze kennis vandaan als we die zelf al niet hadden … , maar er was geen geld om een en ander te verwezenlijken. En de gemeente was niet van plan ons financieel te ondersteunen. Totdat de overheid met een plan kwam om energiebesparende maatregelen in het woningbestand te subsidiëren. Ik heb dit plan opgezet en vertaald in een verzoek tot deelname voor onze gemeente en ben ermee naar de kersverse wethouder Geert Gabriëls gegaan. Er was haast bij anders zou de gemeente een behoorlijk bedrag missen om zaken aan te pakken. Gelukkig was hij zo slim om het plan in te dienen en we kregen samen met de andere gemeenten van Midden- en Noord Limburg een gezamenlijke subsidiepot om te besteden aan energiebesparing voor woningen. Daar hebben we gebruik van kunnen maken en zo is eigenlijk Warm Wonen in Weert geboren, een project dat gedurende al die jaren met horten en stoten inwoners heeft geholpen om hun woning te verduurzamen en dat nog steeds doet. Professioneler – het moet gezegd - maar in wezen nog hetzelfde. WeertEnergie stond als coöperatie, beweging en meedenker van de gemeente op de kaart. Een eerste kleine stap, met naar nu blijkt met grote, prettige gevolgen.

De markt op

Mooie herinneringen heb ik in ieder geval aan de eerste keer dat we op de markt stonden met Piet Loomans in een kikkerpak om de aandacht te trekken. Ook de vele energiecafés die we in de wijken van Weert hielden waarna we ons ledenaantal gestaag zagen groeien. Er waren nog geen investeringsmogelijkheden of we hadden nog geen eigen energie aan te bieden. Alles moest van de grond af aan worden opgebouwd. En daar hadden we zeer enthousiaste, maar ook kritische leden voor, die van aanpakken wisten. Samen zijn we verder gekomen dan we eerst voor mogelijk hadden gehouden. Samen vormen we WeertEnergie.

Peter Gloudi, oud-voorzitter

Image

Mijn WeertEnergie