Hoe een kleine corporatie er eentje van formaat werd

Hoe een kleine corporatie er eentje van formaat werd

Een enthousiast en betrokken club van Weerter inwoners, voornamelijk uit de hoek van GroenLinks, kwam begin 2013 bij elkaar. Zij bogen zich over de vraag: “Hoe kunnen wij het verschil maken voor Weert e.o. om de omslag naar groene energie te versnellen en projecten te ontwikkelen en in gang te zetten?”

Betrokkenheid

Vanuit de Gemeente en Provincie kregen zij geen enkele financiële ondersteuning – tegenwoordig ligt dit gelukkig anders. Eind 2013 begon dit groepje met een eigen vermogen van € 30,37 en een lening van een zestal leden: een balanstotaal van € 877,43. Een heel verschil met de huidige situatie. Eind 2022 had WeertEnergie een eigen vermogen ruim € 1.000.000 en een uitstaand bedrag aan certificaten van € 1.758.000. Dankzij deze lening (certificaten) van 110 betrokken leden kwam het balanstotaal op € 23.720,108. Een superprestatie, waar wij als corporatie behoorlijk trots op mogen zijn.

Nieuw project

We hebben heel wat gerealiseerd in de afgelopen 10 jaar. Ook dit jaar staat een mooi project op het programma om af te ronden: Zonnepark Leveroysedijk. Hiervoor hebben ruim 125 leden een financiële bijdrage geleverd van ruim € 2.500.000.

Van en voor leden

Nieuwe projecten moeten kostendekkend zijn, liefst zelfs een beetje winstgevend. Dan hebben we ook weer geld voor nieuwe initiatieven. De kosten voor wind- en zonneweiden en daken zijn hoog. Zeker de afgelopen jaren. Er zijn verschillende manieren om aan geld te komen: subsidies, leningen bij banken en de uitgifte van certificaten. De subsidieregelingen worden minder aantrekkelijk en banken hebben op dit moment hoge tarieven. Daarom zijn wij bijzonder trots dat onze coöperatie er nu al voor de derde keer in is geslaagd om bij onze leden geld te lenen voor een voor beiden aantrekkelijk rendement. Zo is en blijft de corporatie van en voor onze leden.

Vertrouwen

Zonder het vertrouwen van onze leden waren onze projecten niet mogelijk geweest. Denk maar aan het spraakmakende zonnepark Altweerterheide met de eerste coöperatieve batterij in Nederland, diverse zonnedaken en een Windpark samen met Eneco. Regelmatig worden wij benaderd door andere coöperaties. Zij willen weten hoe wij werken en erin slagen om voldoende steun en financiën te krijgen. Wij worden gezien als een voorbeeld voor andere coöperaties.

Communicatie

Een goede communicatie met onze leden is onontbeerlijk. Via onze nieuwsbrief, website en social media houden wij iedereen op de hoogte van onze plannen en projecten. Via de Algemene Leden Vergaderingen leggen wij verantwoording af van het gevoerde beleid en doen voorstellen voor nieuwe projecten. Hebben wij nieuwe fondsen nodig voor een project, dat bijdraagt om de uitdagende doelen van de Weerter energietransitie te realiseren? Een oproep in onze nieuwbrief is tegenwoordig vaak al voldoende om onze betrokken leden enthousiast te krijgen om mee te doen.

Het bestuur is de leden van WeertEnergie enorm dankbaar. Zonder hun vertrouwen zouden we onze uitdagende projecten in de afgelopen 10 jaar niet hebben kunnen realiseren. Wij hopen dan ook dat zij in de komende jaren wederom een steentje zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze prachtige coöperatie en haar reis naar een groene duurzame toekomst.

Jan Scholts, penningmeester

Image

Mijn WeertEnergie