In gesprek met Mathieu van den Hof

In gesprek met Mathieu van den Hof

Achter de schermen is Mathieu van den Hof al druk aan het werk als projectleider van het zonnepark Leveroysedijk. Mathieu (68 jaar) is een realist en weet de weg in de wereld van de zonne-energie. Voor het zonnepark ziet hij als uitdagingen: realisatietijd en de beschikbaarheid van de materialen en de prijzen.

“Het is de bedoeling dat het park snel stroom gaat leveren aan het elektriciteitsnet. Om dat te realiseren, is het belangrijk om goede en slimme afwegen te maken. Wat is er nodig? Hoe ziet de planning eruit en wanneer koop je de materialen in?” Het zonnepark Leveroysedijk is het eerste project van Mathieu van den Hof. “Ik ben benieuwd hoe het gaat worden, maar ook een beetje ongeduldig omdat ik weet dat het een mooi en goed park wordt.” WeertEnergie heeft de opdracht voor het realiseren van het park bij Rescoop Limburg neergelegd. Vervolgens heeft Rescoop Limburg Mathieu benoemd tot projectleider. Zijn taak is het coördineren van de processen en daarbij het belang van de coöperatie in de gaten houden, zorgen dat de investeerders hun inleg netjes terugkrijgen en het zonnepark bijdraagt aan de Weerter energietransitie.

Achtergrond

Mathieu van den Hof is in Maastricht geboren. Sinds 1999 woont hij in Melick. “Ik wilde graag op fietsafstand van mijn werk in Roermond wonen.” Hij studeerde HEAO CE en deed op de Erasmusuniversiteit de opleiding logistiek management. Daarna volgden meerdere Master of Business Administration (MBA) studies, waaronder bij Nyenrode.

Mathieu neemt een rugzak vol werkervaringen met zich mee. Zo begon hij op de inkoop- en logistiekafdeling bij kleinere groothandels. Hij heeft bij DSM gewerkt en daarna bij het Japanse bedrijf Sekisui S-Lec. Dit bedrijf ontwikkelt en verkoopt hoogwaardig PVB film t.b.v. productie van gelaagd veiligheidsglas, o.a. auto voorruiten.. In 2004-2005 maakte Mathieu de overstap naar Solland Solar en rolde zo in de wereld van zonne-energie. Solland Solar was een Nederlands bedrijf dat zonnecellen produceerde, maar moest sluiten als gevolg van de Chinese concurrentie. “Door China implodeerde de Europese markt van zonnepanelen. Er ging een hele industrietak verloren. Maar de goedkope Chinese zonnepanelen hebben er ook voor gezorgd dat ze voor iedereen betaalbaar werden.”

Mathieu zag kansen voor een Europese markt. Hij verhuisde naar Spanje en zette daar met succes een silicium wafer bedrijf op en realiseerde diverse zonneprojecten. Hij sloot zijn werkzame periode af bij VDL Nedcar.

Nog meer

Sportief is Mathieu ook. Al drieëntwintig jaar spint hij en de laatste 10 jaar als instructeur. Verder is hij vrijwilliger chauffeur van de Geluksexpres in Roerdalen. Dat zijn elektrische weg- of shuttletreinen, die de inwoners en bezoekers van Roerdalen rondleidt onder andere in het Nationaal Park De Meinweg, Natura 2000 gebied Roerdalen en andere interessante plaatsen.

Zonnepark Leveroysedijk

Het zonnepark Leveroysedijk wordt gebouwd op een oude stortplaats. “Het terrein is vier ha groot en krijgt met het zonnepark een nuttige functie.” Voor het bevorderen van de biodiversiteit is advies ingewonnen bij een landscapebedrijf. Zo wordt de ruimte rond het hek begroeid. Hierdoor ontstaat er een ondoordringbaar bosstruweel waar konijnen, muizen en vogels kunnen schuilen. Door het struweel wordt het park bijna aan het zicht onttrokken. Verder kunnen er schapen onder de panelen grazen.

Realist

Volgens Mathieu is er altijd een spanningsveld tussen idealisme en realisme. “Elke vernieuwing brengt dat met zich mee. Maar het is ook de beste kans op draagvlak.” Hij illustreert dat met het wel of niet mooi vinden van zonnepanelen. “In de energietransitie gaat het niet om mooi, maar om functionaliteit. Dan hou ik mensen liever een spiegel voor en vertel de dingen zoals ze zijn.”

Handafdruk

Duurzaamheid gaat voor Mathieu verder dan het plaatsen van een zon- en/of windpark. “Het gaat om verdraagzaamheid naar elkaar toe en het milieu. Kijk naar elkaar om en blijf niet doelloos grondstoffen verspillen. Oftewel: verminder je voetafdruk en laat je handafdruk achter.”

Image

Mijn WeertEnergie