Hamerstuk november 2022

Een belangrijk deel van deze Nieuwsbrief wordt gevuld met info over de uit te geven certificaten voor het nieuw te bouwen zonnepark aan de Leveroysedijk in Weert. Iets wat het bestuur de afgelopen periode zeer heeft beziggehouden.

Tegemoetkoming

Daarnaast heeft het bestuur ook veel aandacht gehad voor de vraag hoe we leden, die het zwaarst getroffen worden door de exploderende energieprijzen enigszins tegemoet kunnen komen. We realiseren ons, dat bij iedere generieke regeling, die je bedenkt, er altijd individuele mensen zullen zijn die nog steeds buiten de boot zullen vallen en benadeeld worden. Toch denken we met de regeling, die in de afgelopen Algemene Ledenvergadering (ALV) is goedgekeurd de meest rechtvaardige en meest ‘coöperatieve’ oplossing te hebben gevonden – de details vinden jullie verderop in deze nieuwsbrief.

Certificaten zonnepark

Voor de financiering van het zonnepark “Leveroysedijk” is uiteindelijk besloten om te proberen om de benodigde gelden bijeen te krijgen met uitgifte van nieuwe certificaten. Omdat de zogenaamde ‘base-business-case’ van het park op zeer voorzichtige aannames van de stroomprijzen is gebaseerd, hebben we geprobeerd om juist op de momenten dat de stroomprijs wat hoger is, de nieuwe certificaathouders hier ook van mee te laten profiteren.


Variabele rente

Het voorstel dat nu wordt gedaan is om certificaten met variabele rente uit te geven, waarbij de leenvergoeding hoger wordt als de stroomprijs hoger is. Misschien niet de constructie waar je het eerst aan denkt, maar wel eentje die ons instaat stelt om het park echt te kunnen bouwen, als er genoeg leden geïnteresseerd zijn in de aankoop van deze certificaten. DUS: MOCHT JE INTERESSE HEBBEN, MELD HET ONS! Je krijgt dan gedetailleerde info over het park en een uitnodiging voor een webinar, waar we mogelijke vragen beantwoorden.


ALV 27 oktober 2022

Het was één van de best bezochte ALV’s ooit! Het plannen van een goede spreker vóór de vergadering lijkt daar zeker aan bijgedragen te hebben en is denk ik een goede formule om meer deelnemers te trekken. Er kleven echter ook nadelen aan, omdat er minder tijd is voor de eigenlijke vergadering. Zeker de afgelopen vergadering met veel lange discussies in het begin was het niet mogelijk om de hele agenda af te werken. Het bestuur zal zich nogmaals goed beraden hoe we interessante ALV’s kunnen organiseren, zonder de inhoud te veel geweld aan te doen. De volgende ALV staat overigens gepland voor 22 november 2022. Deze gaat alleen door als er van de leden een beslissing nodig is rond de financiering van het zonnepark. Indien dit niet nodig is, vervalt deze ALV en wordt de volgende georganiseerd in december waar ook het budget voor 2023 aan de orde zal komen – zie ook verder in deze nieuwsbrief de uitgangspunten voor dit budget.


Gemeente Weert neemt lokale energie af

De gemeente Weert gaat per 1 januari de voornamelijk door WeertEnergie opgewekte stroom afnemen via Om I nieuwe energie. De besprekingen zijn afgelopen maand gevoerd om dit volgens het zogenaamde ‘zelfleverings-model’ van Om | nieuwe energie te doen. Daarbij wordt de lokaal opgewekte stroom zoveel mogelijk direct gekoppeld aan de (groot)-verbruiker. In dit geval de gemeente Weert. Op de site van Om | nieuwe energie vind je meer info over dit interessante model.


Brainstorm

Voor de visie/missie-discussie heeft het bestuur gekozen voor een aanpak waar zoveel mogelijk willekeurig gekozen leden aan de brainstormsessie meedoen. We denken, dat met deze aanpak een betere afspiegeling van onze leden een input kan geven. Het kan daarom zijn dat je de komende tijd benaderd wordt om jouw input te geven, terwijl je je misschien daarvoor nooit had opgegeven.


Gecertificeerde energiecoaches

Tot slot: ik ben echt enorm trots, dat bij WarmWoneninWeert weer 11 energiecoaches hun diploma hebben behaald. Hierbij wil ik de nieuwe coaches van harte feliciteren met hun behaalde diploma. We hebben jullie hard nodig om de energietransitie in Weert mee mogelijk te maken.


En nogmaals: meld je alsjeblieft aan als je interesse hebt in aankoop van certificaten voor het zonnepark! https://weertenergie.nl/interesse-investeren.


Kees de Korver, voorzitter WeertEnergie

Image

Mijn WeertEnergie