Hamerstuk oktober 2022

Hamerstuk oktober 2022

Het laatste weekend in september draaide de Weerter Kermis weer op volle toeren. Ook WeertEnergie liet zich niet onbetuigd. Op de nieuwssite WeertdeGekste stond de banner: 'Onze draaimolens produceren stroom'. Daarnaast was er een prijsvraag georganiseerd over het verduurzamen van de kermis, die liep via de WarmWonenWinkel.

Het is echter voor veel mensen niet zo’n lollige tijd. Met name mensen die nu afhankelijk zijn van variabele energiecontracten worden geconfronteerd met enorme rekeningen. Ons platform OM I Nieuwe Energie biedt onze stroom aan voor eén van de laagste tarieven van de markt, maar dat neemt niet weg dat zelfs dan het voor velen niet op te brengen is. Het is helaas onmogelijk voor ons als lokale Coöperatie om deze problemen weg te nemen, maar we kunnen wel iets betekenen. Op de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) komt het bestuur met concrete voorstellen.

De ALV zal op 27 oktober worden gehouden in het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man in Weert. We proberen weer een aantrekkelijk programma in elkaar te zetten, waardoor naast de zaken die met het besturen van de coöperatie te maken hebben, ook nog wat te leren valt. Noteer allemaal de datum in de agenda. We hopen velen van jullie te mogen begroeten!

Wat betreft onze eigen ‘draaimolens’ goed nieuws. Het windpark is nu echt overgenomen en van ons. Er zijn nog wat kleine restpunten, die in de rest van het jaar zullen worden opgelost, maar technisch doen ze het geweldig. De afgelopen maanden is al heel wat stroom geproduceerd en het lijkt erop, dat een groot deel van de tegenvaller die we hadden doordat de prijzen voor de molens behoorlijk zijn geëscaleerd (door de hogere staal, koper en betonprijzen) betaald kunnen worden uit deze onvoorziene extra stroomopbrengst. Op de ALV zullen we jullie de details uit de doeken doen.

Afgelopen maand is op de Walburgpassage het eerste deel van het laadplein voor elektrische auto’s in gebruik genomen. Onze nieuwe wethouder voor energietransitie Lizbeth Steinbach heeft een auto aan eén van de laadpalen gekoppeld. In haar openingswoord benadrukte ze nogmaals wat voor rol ze ziet voor WeertEnergie in de implementatie van de routekaart energietransitie van Weert. Ze legt de lat hoog en dat is voor ons een mooie uitdaging.

De plannen voor een nieuw zonnepark aan de Leveroysedijk lopen helaas niet zo geweldig. Nadat er eerst onzekerheid was over de toegekende SDE-subsidie (is opgelost) is nu de financiering het grote issue. We hoopten op ondersteuning van de gemeente om de opgelopen rente te compenseren, maar die discussies verlopen erg moeizaam. De hoop is nu gevestigd op private investeerders om deze unieke (en voorlopig enige) kans om in Weert nog een zonnepark te realiseren werkelijkheid te laten worden.

Tot slot: helaas heeft onze secretaris – Lusan Korten – haar bestuurslidmaatschap recent beëindigd. Haar drukke dagelijkse werkzaamheden waren niet meer te combineren met de opgaven die het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van WeertEnergie van haar vroegen. We zijn Lusan erg erkentelijk voor de bijdragen die zij binnen het bestuur heeft geleverd en we wensen haar veel succes met de vele opgaven op het gebied van energietransitie, die zij via haar professionele opdrachten vervult.

De werkzaamheden van Lusan worden momenteel waargenomen door Mart Brey, van wie jullie de uitnodiging voor de ALV hebben ontvangen. Tot dan!

Kees de Korver, voorzitter WeertEnergie

Image

Mijn WeertEnergie