Hamerstuk - mei/juni

Hamerstuk - mei/juni 2022

Het doet me veel plezier, dat we een goed bezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben kunnen houden op de 24 mei en ook met behoorlijke veel interactie.

Een coöperatie bestaat bij de gratie van haar leden. Zonder leden geen coöperatie. Een ALV is daarom ook zo’n belangrijke bijeenkomst. Het geeft de leden de kans om hun inbreng in het beleid van de vereniging te geven en voor het bestuur is het een belangrijk instrument om te begrijpen hoe de leden zich voelen en waar ze vinden dat de coöperatie heen moet. Uiteraard kan alles altijd nog beter, maar voor mezelf terugkijkend en na de reacties van aanwezige leden gehoord te hebben, geloof ik dat we een geslaagd evenement gehad hebben.

Een heel belangrijke beslissing was de goedkeuring van het door het bestuur ingebrachte investeringsvoorstel voor de aankoop van de rechten om op een vuilstort aan de Leveroysedijk een zonnepark aan te leggen. Er is veel geld mee gemoeid (4 miljoen euro), maar het levert Weert ook … miljoen kWh extra groene stroom op per jaar. Er waren kritische vragen. En terecht! Maar het voorstel is met grote meerderheid aanvaard.

Naast de ALV’s, die tenminste 3x per jaar plaats vinden, is het gelukkig ook weer mogelijk om een ledendag te organiseren. De 11e juni gaat dat gebeuren bij onze windmolens. Voor mij de eerste keer dat ik zoiets kan meemaken en ik verheug me daar echt erg op. Een geweldige kans om elkaar verder te leren kennen en alle leden te laten zien wat hun eigen windpark nu precies voorstelt. Ik verwacht een hele mooie bijeenkomst, waarvan jullie het gedetailleerde programma ook in deze nieuwsbrief kunnen lezen.

De dag voor de ledendag vindt de officiële opening van het windpark plaats samen met partner Eneco, die ook 50% eigenaar is. We hopen wel, dat tegen die tijd de molens ook echt draaien, want dat valt nu helaas nog een beetje tegen. Er zijn toch wel veel kinderziektes, die maken dat de zogenaamde trial-run nu al enkele malen onderbroken is. Leverancier Enercon kamp met een tekort aan geschoold personeel en jammer genoeg duurt het daardoor vaak langer dan nodig om storingen op te lossen. We blijven positief en hopen nu toch snel op een definitieve overdracht van de molens – overigens liggen we nog steeds voor op de originele planning.

Ik hoop velen van jullie te kunnen zien op de ledendag!

Kees de Korver
Voorzitter

Image

Mijn WeertEnergie