Hamerstuk - maart 2022

Hamerstuk - maart 2022

Het is iedere keer, als ik aan het eind van de maand terugkijk om dit hamerstuk te schrijven, weer een verrassing om te zien hoeveel erin zo’n maand is gebeurd.

De wereld om ons heen blijft een gekkenhuis en de weerslag die dat heeft op de energiewereld is absurd. Iedereen worstelt met de effecten van de hoge prijzen, maar zeker ook met de langetermijngedachte dat Europa zijn energiebehoefte zelf moet kunnen invullen. Di gaat linksom of rechtsom ook voor een organisatie als de onze consequenties hebben. Voor de korte termijn zien we een toegenomen vraag naar energiebesparende maatregelen en voor de midellange termijn lijkt iedereen nu toch wel te gaan zoeken naar lokale energie opwek. Op microniveau voor ieders eigen huis en op macroniveau naar meer groene energie op nationaal/EU niveau.

Over opwek gesproken: de afgelopen week heeft molen nr.2 (de middelste) voor het eerst gedraaid. Helaas was het maar voor kort, want er blijken toch nog wat technische problemen te bestaan, die eerst nog opgelost moeten worden. Niet zo serieus, maar toch wel jammer.

Op 19 maart hebben we ons infocentrum Duurzaamheid aan de Meikoel officieel in gebruik genomen. Het was een mooie dag met een hoop activiteiten en een mooie afsluiting: de opening door wethouder Henk van de Loo. Naast de vele complimenten voor het mooie centrum – en het is ECHT heel mooi geworden; ga het zien als je er nog niet geweest bent! – ook weer een bevestiging wat voor belangrijke rol wij als coöperatie spelen bij het vorm geven van de energietransitie in Weert.

Op 11 maart was er een grote happening in het provinciehuis waar gedeputeerde Geert Gabriels in een gloedvol betoog hetzelfde heeft aangegeven: de energietransitie gaat alleen maar slagen met actieve burgers en burgerinitiatieven als de coöperaties. WeertEnergie werd meerdere malen genoemd en geroemd als het voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen burgers en gemeente/overheid.

Tot slot wil ik nog een keertje wijzen op de activiteiten van ons kennisplatform. Afgelopen maand was er een geweldige avond met externe spreker over warmtenetten en de mogelijkheden/ onmogelijkheden daarvan. Iedereen die dit soort avonden wil bijwonen is altijd van harte uitgenodigd.

Kees de Korver

Image

Mijn WeertEnergie