In gesprek met Lusan Korten

In gesprek met Lusan Korten

Sinds vorig jaar is het bestuur van WeertEnergie uitgebreid met Lusan Korten. Zij neemt het secretariaat over van Mart Brey, die als algemeen bestuurslid actief blijft. Wie is Lusan en wat zijn haar drijfveren?

Dat Lusan Korten een financieel-juridische achtergrond heeft, verloochent ze niet. “Tijdens de projecten op mijn werk heb ik altijd de euro’s in gedachten. Wat kost het? Wat is het verdienmodel? Dat gaat niet meer weg”, lacht Lusan. Toch is ze alles behalve een kille zakenvrouw. Overal waar ze mee bezig is, zoekt ze de link naar het sociale domein. “Hoe zorgen we dat iedereen, dus ook mensen met een smalle beurs, kunnen meedoen en gelijke kansen krijgen?”

Achtergrond

Lusan Korten (49) werd geboren in Breda en groeide op in Best. Ze is getrouwd met Peter Korten. Bij velen bekend als de voorzitter van de geschied- en oudheidkundig genootschap De Aldenborgh in Weert. Ze wonen net over de Belgische grens in Kinrooi en hebben 2 dochters (15, 19). Lusan deed de opleiding accountancy. Op financieel en juridisch vlak heeft ze in vele bedrijfstakken gewerkt, zoals kinderopvang, vorming van Integraal Kindcentra (IKC) voor onderwijs en kinderopvang, horeca, NS en computerbedrijven. Haar werk raakte steeds meer verwant aan het vastgoed. Bij de gemeente Weert en nu in de gemeente Echt-Susteren en bij Brainport Smart District is ze projectleider woningbouw, verduurzaming en innovatie en betrokken bij verschillende gebiedsontwikkelingen. Zoals bij de plannen voor een nieuwe Pater Sangersbrug in Maaseik. Tegenwoordig werkt ze deels vanuit dienstverband en deels als zelfstandige.

Waarden

Vriendelijkheid, respect, eenvoud en transparantie zijn belangrijke waarden voor Lusan. “Afspraken moeten zo eenvoudig zijn dat als ik ergens wegga er geen onduidelijkheden zijn en de afspraken niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn.” Deze waarden past ze ook toe in haar werk, waar ze veel samenwerkt met vrijwilligers. “Met duidelijke afspraken bescherm ik vrijwilligers en ontzorg ze.”

In beurs raken

Als geen ander begrijpt Lusan dat maatschappelijke projecten geld kosten. “Dat mag ook, als we er dan maar voor zorgen dat het juiste maatschappelijk rendement wordt gehaald en de kosten voor iedereen draagbaar zijn. Waarbij de breedste schouders ook het meeste mogen dragen.” Trots is Lusan op de wijkontwikkeling Brainport Smart District in Helmond. De wijkontwikkeling staat geheel in het teken van duurzaamheid, leefbaarheid en milieu. “In deze wijk is plaats voor iedereen. Voor mensen met hoge en lage inkomens, een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking etc. Zij profiteren hier ook van de maatregelen op gebied van klimaatadaptatie en verduurzaming.”De overheid zet bij maatschappelijke issues vaak in op bewustwording. Zo ook bij het verduurzamen van de woning. Vanuit haar financieel-juridische achtergrond kijkt Lusan daar anders tegenaan. “Bewustwording is mooi, maar pas als je mensen in hun beurs raakt, zijn ze bereid hun gedrag te veranderen.”

WeertEnergie

Door het sociale zonnepanelendak van Nering-Bögel kwam Lusan in contact met WeertEnergie. Al gauw merkte ze dat deze energiecoöperatie niet aan luchtfietserij doet, maar concrete doelen in de energietransitie nastreeft. “Het mooie van het sociale project is dat mensen met een smalle beurs nu ook de voordelen van duurzame energie voelen. Lusan Korten vindt het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft en kan beschikken over de ontwikkelde techniek. “Het maakt geen verschil uit welk nest je komt of in welke buurt je opgroeit, iedereen moet kunnen profiteren van investeringen ten behoeve van de energietransitie. Als we warmtenetten aanleggen, dan moet iedereen daaraan kunnen meedoen.” De kanttekening die Lusan hierbij maakt, is dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft om met de meegekregen kwaliteiten aan de slag te gaan.

Uitvoerende rol

Lusan vindt dat de rol van WeertEnergie in de energietransitie ligt op het uitvoerend vlak van de Weerter Routekaart Energietransitie, die vorig jaar door de gemeenteraad is aangenomen. “Ook al zijn de doelen niet altijd helder omschreven, als WeertEnergie moeten we zorgen dat ze concreet worden gemaakt en worden gerealiseerd.” Persoonlijk wil Lusan haar opgedane kennis van gemeentelijke procedures en politieke gevoeligheden bij het maken van stappen in de energietransitie delen. Hierbij verliest ze het maatschappelijk aspect niet uit het oog. Geen energiearmoede in Weert staat hoog op haar agenda. “Met de inkomsten van bijvoorbeeld het Windpark Weert kunnen we andere projecten, zoals het sociale project met Nering-Bögel financieren.”

Image

Mijn WeertEnergie