Hamerstuk - november 2021

Hamerstuk - november 2021

HET IS ZO VER! Na een jaar dromen, gaan we nu écht onze eigen plek betrekken in de binnenstad. Begin december gaan we open.

We zoeken nog vrijwilligers. Mensen die het leuk vinden om een paar uurtjes per week te helpen om de winkel te bemensen.  

Samen met Warm Wonen in Weert en de gemeente hebben we de winkel op Meikoel 3 voor een jaar gehuurd om daar een energieloket/ infopunt te starten. Op die manier hopen we meer mensen over WeertEnergie te kunnen informeren. Meer naamsbekendheid te krijgen bij een breder publiek. Maar ook meer groene energie te kunnen verkopen en meer mensen over te halen hun huis te isoleren ... Als bijeffect denken we dat het de onderlinge band van onze leden kan vergroten. Bovendien is het een aanlooppunt voor onze leden met gratis koffie! 

ALV - 9 december

Het loopt alweer naar het einde van het jaar en dat betekent, dat we nog één ALV zullen houden. Aan de orde komen het beleidsplan en het budget voor 2022. We willen er net als de afgelopen ALV weer een interessante avond van maken met veel informatie over onze projecten en interessante thema’s rond de energietransitie. Noteer alvast in de agenda: 9 december. En we zijn ook erg blij als je een introducee wilt meenemen ...

Warm Wonen in Weert

Eind oktober was er een informatieavond Warm Wonen in Weert in Stramproy, speciaal voor de inwoners van Stramproy, Tungelroy en Altweerterheide. Het was een goedlopende avond met wethouder Henk van de Loo die persoonlijke voorbeelden noemde en interactie met de aanwezigen. Hopelijk leidt het uiteindelijk tot veel geïsoleerde huizen!

Kennisplatform

Het kennisplatform heeft een interessante discussie gevoerd met het bureau ‘Driven by Values’, dat voor de gemeente de warmtetransitie-visie heeft opgesteld. Ze hebben daar ook vastgelegd wat de rol van het kennisplatform in het ondersteunen van de gemeente voor deze warmtetransitie kan zijn. We zullen jullie daar tijdens de ALV uitgebreider over vertellen, maar er wordt zeer naar WeertEnergie gekeken en de lat ligt hoog ...

Met de gestegen energieprijzen is de noodzaak voor een warmtetransitie, waarbij Weert zijn warmte steeds meer uit niet fossiele bronnen haalt (aquathermie, industriële restwarmte, hybride warmtepompen, groene elektriciteit, etc) en gedeeltelijk via warmtenetten gaat aanbieden ook bij de individuele inwoners van Weert steeds duidelijker. We MOETEN wat en hoewel niet leuk, zijn de waanzinnige kostenstijgingen misschien toch wel een geluk bij een ongeluk ...

Zakelijke klanten

WeertEnergie richt zich momenteel erg op de individuele klant, maar ook bij de zakelijke klanten (MKB, Kleine industrie), denken we een rol te kunnen spelen, zoals advies geven bij de aanleg van zonnedaken of verkoop van onze groene stroom. In de herfsteditie van het Zakenblad is daarom een artikel verschenen, dat daar verder op ingaat. In 2022 willen we de MKB-ers, die iets met de energietransitie van doen hebben, bemiddelen naar mogelijke klanten. Omdat zij hun huis willen isoleren of zonnecellen willen plaatsen. Wordt vervolgd ...

Hopelijk tot ziens op de ALV,
Kees de Korver

Image

Mijn WeertEnergie