Boeiende ALV - 30 september 2021

Boeiende ALV - 30 september 2021

Het was fijn om fysiek weer bij elkaar te komen op de Algemen Ledenvergadering (ALV) van 30 september 2021. In de vertrouwde grote zaal van het NMC Weert zat voorzitter Kees de Korver de vergadering voor.

De aanwezigen stemden in met de voordracht van Lusan Korten als nieuw bestuurslid. Vervolgens hield Omgevingsmanager Henk Lambrichts een boeiende presentatie over het Windpark Weert. Bestuurslid Theo Jongeling gaf een uiteenzetting over de Weerter Routekaart en welke rol daarin is weggelegd voor WeertEnergie. Dat het de leden boeide, bleek wel uit de vele vragen die werden gesteld.

Kees de Korver bedankte Henri Vossen en Harry Doeven voor hun werk als kascommissie. Over de stukken procuratieregeling, vergoedingen en acquisitievergoedingen werd gestemd en allemaal aangenomen.

Tot slot was het tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje. 

Image

Mijn WeertEnergie