Windpark Weert - werkzaamheden

Windpark Weert - werkzaamheden

De werkzaamheden aan de bouw van het windpark Weert zijn begonnen. Watt-Infra, de aannemer voor de civiele en elektrawerken heeft met onderaannemer Kiggen de locatie voor windturbine 1 gereedgemaakt voor het heiwerk. Daarna volgen de werkzaamheden voor windturbine 2. Waar de opslaglocatie al voorzien is van halfverharding. De zandweg tussen windturbines 1 en 2 zal worden verbreed en voorzien van halfverharding. De werkzaamheden voor windturbine 3 volgen als laatste.

WO II

Voordat de grondwerkzaamheden uitgevoerd konden worden is het gebied onderzocht op eventuele aanwezigheid van munitie uit WOII. Dat is uitgevoerd met een metaaldetector. De resultaten werden beoordeeld door deskundigen op het gebied van explosieven, bij twijfel is er gegraven. Er is gelukkig niets aangetroffen.

Binnenkort wordt er een projectbord nabij het viaduct van de Schoordijk geplaatst. Automobilisten op de A2 worden daarmee geïnformeerd over het te bouwen Windpark.

Funderingen

Voor de bouw van de Windturbines zijn contracten gesloten om Enercon uit Duitsland. Voor de realisatie van de funderingen is Meyer Bau uit Duitsland ingeschakeld. Dit bedrijf heeft voor windturbine 1 de hei-terp al aangebracht. Binnen enkele weken zal met dat heien worden begonnen.

Eerste heipaal

Om deze start van de werkzaamheden een feestelijk tintje te geven wordt 4 juni 2021 een symbolische ‘eerste paal’ door de wethouders Wendy van Eijk en Geert Gabriels geslagen. In verband met de coronamaatregelen kunnen wij maar een beperkt aantal mensen uitnodigen. Ook het aantal pers is beperkt.

Image

Mijn WeertEnergie