Hamerstuk - mei 2021

Hamerstuk - mei 2021

Wat zou het een mooi voorjaar geweest zijn voor een windpark met al die wind! En dan nu weer een periode met veel zon. Het is hollen of stilstaan ... En dat is ook meteen het spannende van de energie die we opwekken. Er bestaat geen knopje voor een vleugje meer wind of een hendeltje voor een pietsie meer zon ... En als je wat meer van het één hebt, heb je over het algemeen wat minder van het andere. Het blijft een verrassing, waar we weinig aan kunnen doen. Wat we wel kunnen is onze risico’s (of kansen?) een beetje spreiden en dat is nu precies wat we gaan doen, door zowel op zon als op wind in te zetten.

Windpark De Kookepan

Met enkele medebestuursleden zijn we de afgelopen tijd op bezoek geweest bij windpark ‘De Kookepan’ dat momenteel in aanbouw is. We hebben daar onder de wieken gestaan en dan valt je 2 dingen op: de enorme afmetingen en complexe vorm, maar zeker ook hoe fragiel de constructie eigenlijk is.

Bezoek zonnepark Altweerterheide

Op 15 mei hebben we op ons zonnepark in Altweerterheide een delegatie van de gemeenteraad van Heeze-Leende ontvangen. Wat mij na deze zeer geslaagde middag is bijgebleven, is dat we in Weert duidelijk vooroplopen met onze coöperatie, maar ook hoe de gemeente – bij monde van wethouder Gabriels - op ons rekent om de energietransitie mee te helpen realiseren. Het kennisplatform heeft deze middag groots uitgepakt en laten zien wat we hier allemaal in huis hebben. Echt indrukwekkend. Hier moeten/kunnen we in de toekomst zeker meer mee doen om dit ook bij een breder publiek bekend te maken. Kennis hebben is één, kennis delen is twee.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Helaas hebben we afgelopen weken ook moeten besluiten de ALV uit te stellen. We hechten er als bestuur (en Coöperatie Raad) aan om de volledige financiële resultaten van alle delen van de coöperatie goed af te ronden voordat dit aan de ALV gepresenteerd wordt. Door nogal wat corona-tegenslagen bij onze accountant is dat nog niet gelukt. We houden jullie op de hoogte en zullen z.s.m. een ALV bijeenroepen – en dat misschien wel fysiek. Het zou toch geweldig zijn om elkaar nu eens echt in de ogen te kijken. Ik zie er naar uit!

Image

Mijn WeertEnergie