Hierbij nodig ik u namens het bestuur van WeertEnergie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 28 november 2019.

We beginnen om 19.30 uur in het Natuur en Milieucentrum Geurtsvenweg 4 te Weert. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden waar we van u willen weten welke koers we de komende jaren moeten gaan volgen.

Niet alleen moeten we het nieuwe rentepercentage vastleggen voor de certificaten (< 5.000 euro) maar we willen u ook vragen om richting te bepalen op het gebied van energieopwekking door middel van zon.

De vergadering is iets anders van opzet, aangezien er meerdere presentaties over de toekomst zullen worden gegeven, waarover we gezamenlijk een besluit moeten nemen. U bepaalt onze koers.

Daarnaast zullen we natuurlijk ook een aantal zaken moeten besluiten. Het is in ieder geval de bedoeling om begin februari 2020 weer een ALV te houden om de koers te bekrachtigen en om besluiten te nemen over een wijziging van onze statuten om die koers ook uitvoering te kunnen geven.

Tenslotte draagt de Coöperatieraad 2 nieuwe bestuurders voor: de heren Brey en Lambrichts. Genoeg te bespreken en te overdenken. Kom daarom naar de ALV op 28 november. Ik hoop u daar van harte te kunnen begroeten. Dan kunnen we meteen het glas heffen op het doorgaan van het windpark!

Met vriendelijke groet,
Peter Gloudi
Voorzitter