Hulp voor Weerter huiseigenaren bij terugdringen energieverbruik

De gemeente Weert wil in 2040 volledig energieneutraal zijn. Om dat voor elkaar te krijgen, zet de gemeente de komende jaren stevig in op het verduurzamen van woningen. In 2020 krijgen Weerter huiseigenaren hulp om het energieverbruik in woningen terug te dringen. Dit bespaart direct CO2 en het is goed voor de portemonnee. De gemeente zet Rijksgeld in dat is ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik van het Ministerie van Binnenlandse zaken