Bijeenkomst Nieuwe Leden

Om elkaar beter te leren kennen, hield het bestuur van WeertEnergie op maandag 21 oktober een informele avond voor de nieuwe leden. Voorzitter Peter Gloudi heette de aanwezigen hartelijk welkom. Een groep van zo’n dertig personen. Zij kregen uitleg over de verschillende projecten van WeertEnergie.

Joost van den Stappen, projectleider van het Windpark Weert, vertelde trots dat het Windpark Weert kan doorgaan en wat het park straks aan energie gaat opleveren. Van de energieleverancier om | nieuwe energie was Sjoerdsje aanwezig. Zij legde uit hoe mensen kunnen overstappen op 100% groene stroom, die door energiecoöperaties zoals WeertEnergie, door het hele land wordt opgewekt met zonne- en windenergie.

Peter Gloudi, oud-projectleider van Warm Wonen Weert en het Energieloket, benadrukte het belang van het laten maken van een warmtescan om inzicht te krijgen in de ‘energielekken’ van je woning. Op basis van een warmtescan kan een energieplan op maat worden gemaakt. Ook de verkoop van certificaten, de Postcoderoos en nog een aantal andere onderwerpen kwamen aan bod. Een tweetal nieuwe leden meldden zich spontaan aan als aspirant-bestuurslid. Een vruchtbare avond die zeker voor herhaling vatbaar is.